Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B (program Innowacyjna Gospodarka) można składać od 9 marca do 3 kwietnia 2009 r. Do rozdysponowania jest 168 mln zł. Fundusze przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i można je wykorzystać na stworzenie lub integrację systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm.