Prognoza dotyczy roku finansowego 2010/2011, który AB zakończy 30 czerwca. Dla porównania w roku finansowym 2009/2010 grupa miała 2,88 mld zł przychodów, a zysk netto wyniósł 34,6 mln zł. W październiku 2010 r. Noble Securities przewidywało, iż w roku 2010/2011 wpływy AB sięgną 3,03 mld zł. Obecna rekomendacja przewiduje 3,35 mld zł. Zdaniem  analityków w I poł. 2011 r. sprzedaż AB wzrośnie o 16 proc. w porównaniu do I poł. 2010 r.

Prognozę zrewidowano w górę, gdyż zdaniem analityków dystrybutor ma znaczny
potencjał rozwoju, szczególnie pozytywnie wyróżnia się dynamiczny wzrost sprzedaży w Polsce. Analitycy podnieśli docelową cenę akcji AB o 6 proc. do 29,05 zł, aczkolwiek obniżyli rekomendację z „kupuj” do „akumuluj”. Według Noble Securities istotne dla potencjału sprzedażowego AB było urozmaicenie oferty produktowej, osiągane synergie przychodowe (dodatkowe przychody w Polsce i Czechach dzięki fuzji z ATC) oraz rozwój rynku Enterprise.

Analitycy zwracają uwagę, że pomyślnie dla AB rozwija się sytuacja w Czechach – spółka zależna ATC podpisała umowy dystrybucyjne m.in. z Apple’em, Dellem i Xeroksem. Według Noble Securities umowa z Apple’em ma charakter pilotażowy w Europie. Amerykanie prowadzą sprzedaż detaliczną za pośrednictwem wyłącznych pośredników.