Nowy oddział ma rozpocząć działalność na początku 2017 r. Będzie podlegał warszawskiemu biuru, które zostało wyznaczone na siedzibę zarządu na cały region CEE. Tobiasz Jankowski pełni obecnie funkcję CEO Navitela na Europę. Jemu będą bezpośrednio podlegać menedżerowie z biura za Odrą. Obecnie trwają rozmowy z osobami, typowanymi do objęcia funkcji general managera niemieckiej filii Navitela. Poszukiwani są inni specjaliści.

– Nie można określać się europejskim brandem nie podbijając wcześniej niemieckiego rynku, liczącego przeszło 80 mln konsumentów. To dla nas naturalny kierunek ekspansji – mówi Tobiasz Jankowski. – Rynek niemiecki jest być może bardziej wymagający niż nasz rodzimy, ale uważamy że jest tam miejsce dla kolejnej marki nawigacyjnej.