Zmiany przewidziano w nowelizacjach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT. Ulga internetowa zostanie skasowana na 3 lata, jeśli dług publiczny przekroczy tzw. próg ostrożnościowy, tj. 55 proc. PKB (liczy się poziom zadłużenia z dnia 31 grudnia danego roku). W takiej sytuacji przewidziano także kolejne podwyżki VAT-u. Gdyby próg 55 proc. został przekroczony w 2011 r., to od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. stawki podatku od towarów i usług wyniosą  5, 6, 9 i 24 proc. W kolejnych 18 miesiącach (1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.) będą jeszcze wyższe – 6, 7, 10 i 25 proc. W 2015 r. VAT ma być taki sam jak od 1 lipca 2012 r., natomiast w 2016 r. najwyższa stawka podatku wynosiłaby ponownie 23 proc., tak jak w 2011 r. Jeżeli w 2011 r. relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55 proc., ale stanie się to w 2012 r., wówczas wspomniane podwyżki zostaną przesunięte o rok.