Kontrakty serwisowe umożliwiają dystrybutorowi prowadzenie wspólnych działań z resellerami, zarówno na etapie doboru i sprzedaży infrastruktury informatycznej HPE, jak i w trakcie eksploatacji urządzeń. Zapewniają klientom wsparcie urządzeń po wygaśnięciu standardowej gwarancji. Zakres usługi to m.in. diagnostyka, naprawa, wymiana uszkodzonych podzespołów, zdalny monitoring i zapobieganie awariom i in. Użytkownicy mogą objąć serwisem całą infrastrukturę IT wraz z oprogramowaniem, niezależnie od jej wielkości. Klient końcowy wybiera właściwy do swoich potrzeb poziom wsparcia serwisowego, okres obsługi (do 5 lat) oraz harmonogram płatności.