Komputronik poinformował, że wykonano drugą część pierwszego warunku zawieszającego kompleksowej ugody pomiędzy grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami, zawartej w listopadzie 2017 r. (w numeracji ugody jest to warunek trzeci).

Otóż poznańska spółka Violet Investements podpisała umowę z Clean & Carbon Energy. Przeniosła na rzecz CCE prawo własności niezabudowanej działki położonej w Stargardzie, a następnie CCE ustanowiło na tejże działce nieodpłatną służebność gruntową.

Pierwszy warunek zawieszający zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowienia właściwego wydziału ksiąg wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz CCE prawa własności, którego dotyczy wspomniana umowa.

Spełnienie wszystkich warunków zawieszających oznacza zakończenie wszelkich postępowań cywilnych – sądowych i egzekucyjnych między stronami sporu, który ciągnie się od czasu sprzedaży Karenu (obecnie CCE) przez Komputronik w 2010 r.

W lutym br. częściowo wykonano pierwszy warunek zawieszający (w numeracji ugody trzeci), poprzez zawarcie umowy między Activa, spółką zależną Komputronika, a Texass Ranch Company Wizja PS, w sprawie przeniesienia na rzecz TRC prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.