W raporcie wydanym 4 sierpnia, czyli już po otwarciu wobec Actionu postępowania sanacyjnego, analitycy oceniają, że w dłuższym terminie na słabości konkurencji najbardziej skorzysta AB. Chwalą wrocławskiego dystrybutora za konsekwentną strategię realizowaną w minionych latach i bardziej stabilny niż u rywali model biznesowy. 'Spółka nie zyskiwała w latach 2011 – 2014 na transakcjach, które uważała za ryzykowne, dzięki czemu nie ma teraz problemów ze spadającymi przychodami ani ryzykiem zaległego VAT’ – stwierdza raport.

Przypomina, że kilka lat temu zarząd spółki krytykowano m.in. za ostrożne podejście do sprzedaży eksportowej. 'Czas pokazał, że AB ma stabilny biznes, który w długim terminie powinien rosnąć, co najmniej tak szybko jak rynek.’ – ocenia analityk. Pozytywnie ocenia strategię finansowania długiem, z wykorzystaniem niskich stóp procentowych w Czechach. 'Przy słabości Actiona oraz ograniczeniu zadłużenia przez ABC Data, AB może dawać atrakcyjne warunki kontrahentom i rosnąć kosztem innych graczy.’ – uważa DM.

Dom Maklerski Millenium obniżył wycenę akcji spółki z 38,50 zł do 36,50 zł. Nadal jednak rekomenduje inwestorom: 'kupuj’.

 

ABC Data z większym ryzykiem

W przypadku ABC Daty dom maklerski zauważa, że dystrybutor odbiera przychody Actionowi, na co wskazuje wyraźny wzrost sprzedaży za II kw. (+18,8 proc. rok do roku), co także powinno wpłynąć pozytywnie na zysk spółki. 

’Naszym zdaniem silny wzrost to efekt przejęcia znaczącej części rynku od Action oraz fakt, że spółka już w II kw. 2015 r. ograniczyła znacząco sprzedaż, której spadek później był powiązany ze zmianami w przepisach VAT (choć spółka twierdziła, że ograniczała sprzedaż niskomarżową)’ – utrzymuje DM Millennium.

Według analityków ABC Data jest jednak narażona na ryzyko związane z kontrolami organów skarbowych. 

’Ryzyko w ABC Data zdarzeń z VAT analogicznych jak w spółce Action jest naszym zdaniem zdecydowanie większe niż w przypadku AB’ – napisano w raporcie.

DM Millennium obniżył wycenę papierów ABC Daty z 3 zł do 2,62 zł, podtrzymując rekomendację 'neutralnie’. Skorygował także w dół prognozę wyników dla spółki. Zakłada, że w br. zysk netto ABC Daty spadnie o blisko 25 proc. rok do roku, do 35,2 mln zł, a EBIDTA o 27 proc., do 53,5 mln zł. Przyznaje jednak, że prognozowanie wyników na niestabilnym rynku jest obarczone dużym ryzykiem.

 

Action: VAT to nie jedyny problem

Dom maklerski postanowił zawiesić wydawanie rekomendacji dla Action, ze względu na niepewną przyszłość spółki.

’Wydawało się, że 2015 r. to dno wyników, jednak spółka ponownie zaskakuje negatywnymi informacjami. Bardzo silne spadki przychodów, wysokie zadłużenie oraz ryzyko zapłacenia w sumie 80 mln zł zaległego VAT (pytanie czy na tym koniec) wskazują, że nie tylko prognozowanie przyszłych wyników jest obarczone dużym ryzykiem, ale rośnie wręcz ryzyko kontynuacji działalności spółki.’ – napisano w raporcie.

Analitycy nie wykluczają pozytywnego scenariusza, tj. braku nowych zobowiązań z tytułu VAT, udaną restrukturyzację, porozumienie z wierzycielami, powrót do rentowności. Jest także jednak inna możliwość. Ryzyko bankructwa spółki uważają za realne, po ewentualnych nowych decyzjach urzędu skarbowego, jak również ryzyko trwałej utraty rentowności. 

DM Millennium zauważa, że problemy spółki nie ograniczają się do roszczeń fiskusa. 

’Wyniki I kwartału sugerują, że spółka ma problemy w podstawowym biznesie (..). W nowej sytuacji będzie otrzymywać od kontrahentów gorsze warunki (jako partner o wyższym ryzyku), co dalej pogorszy rentowność i potencjał generowania zysków w długim terminie. Poza tym przy mniejszej skali działalności uzyskiwanie dobrej rentowności (przy istotnych kosztach stałych np. magazynu) będzie dużo trudniejsze.’ – stwierdza raport. 

Analiza wskazuje także na trudną sytuację na rynku, na jakim działają dystrybutorzy, niezależnie od działań skarbówki: 'słabość rynku IT, która ma miejsce od początku 2015 r., w ostatnim czasie nasila się. Nie jest to specyfika polskiego rynku, gdzie dane są zaburzone przez zmiany z odwróconym VAT-em’. 

DM przypomina słabsze niż w poprzednich okresach wyniki producentów, jak Apple, oraz światowych dystrybutorów (Tech Data, Ingram Micro, Synnex). 

’Ewidentnie faza wzrostowa rynku trwająca od 2009 r. skończyła się’ – ocenia raport Domu Maklerskiego Millennium.