Komputronik zamierza domagać się wykupienia akcji Clean&Carbon Energy (CCE) przez Texass Ranch Company Wizja P.S. (dawniej Texass Ranch Company) tak, jak zapisano to w umowie inwestycyjnej z lipca 2010 r. Poznańska firma liczyła, że ze sprzedaży pakietu akcji CCE (według ustaleń cena jednego waloru ma wynosić 2,66 zł, aktualny kurs zaś wynosi około 40 groszy) uzyska 48 mln zł w ciągu dwóch lat od zawarcia kontraktu. Tymczasem w czerwcu 2011 r. CCE poinformowało, że „cofa oświadczenie woli w ten sprawie”. Innymi słowy – nie chce wykupić akcji CCE od Komputronika. Zdaniem zarządu poznańskiej spółki CCE nie może rezygnować z realizacji umowy inwestycyjnej. – Oświadczenia woli, które dotarło do wiadomości drugiej strony umowy prawnie skutecznie cofnąć (odwołać) nie można – wynika z analizy prawnej przedstawionej przez Komputronika w lipcu 2011 r. Sprawa sprzedaży akcji CCE jest jednym z elementów sporu, który wywiązał się między stronami umowy przejęcia Karenu. Inna dotyczy weksli zabezpieczających wierzytelności Techmeksu (Karen był wcześniej związany z tą spółką). Obecnie Komputronik domaga się od CCE spłaty tych weksli opiewających łącznie na 10 mln zł. Na razie zabezpieczono sądownie część długu (5 mln zł) na hipotece jednej z nieruchomości CCE.