W II kw. 2021 r. Comarch osiągnął w kraju podobny wynik na sprzedaży, jak przed rokiem: 136,1 mln zł przychodów, tj. o 278 tys. zł (-0,2 proc.) mniej niż w II kw. 2020 r. Polski rynek odpowiadał za 40 proc. obrotów koncernu informatycznego.

Źródło: Comarch, sprawozdanie zarządu z działalności grupy

MŚP wydały 10 mln zł więcej

W Polsce wzrosła zwłaszcza sprzedaż do MŚP, czyli systemów ERP. Przychody z tego tytułu stanowiły główną cześć wpływów Comarchu na lokalnym rynku, osiągając ponad 50 mln zł w II kw. br. (wzrost o 23 proc. r/r, czyli o blisko 10 mln zł). W całym pierwszym półroczu 2021 wzrost Comarchu w krajowym segmencie MŚP był podobny (21 proc.).

TMT urosły dwukrotnie

Natomiast globalnie mocno odbiły inwestycje w firmach TMT (telekomunikacja, media, IT) – niemal dwukrotnie wobec ub.r., osiągając 90,6 mln zł obrotów. Co nie zaskakuje w czasie pandemii, wzrost wydatków na IT nastąpił także w ochronie zdrowia.

Wyraźnie niższe były natomiast zakupy firm handlowych i usługowych, sektora finansowego oraz (przy nieco mniejszym spadku) publicznego. Przemysł utrzymał poziom z ub.r.

40 proc. więcej zysku, EBIDTA poniżej oczekiwań
W sumie globalnie grupa Comarch w II kw. 2021 r. osiągnęła zysk netto wyższy o 40 proc., tj. 28,5 mln zł, choć EBIDTA spadła o -16 proc., do 43,4 mln zł, czyli poniżej konsensusu (wg PAP). Przychody okazały się nieznacznie wyższe (o 1,9 proc.) niż przed rokiem (337,4 mln zł), a marża brutto na sprzedaży spadła o 1 pp, do 24,6 proc.

Źródło: Comarch, sprawozdanie zarządu z działalności grupy

Niższe wpływy z własnego software’u

Gros sprzedaży w II kw. br. Comarch wypracował globalnie na usługach (279 mln zł globalnie), gdzie odnotowano ponad 7-procentowy wzrost. Natomiast na własnym oprogramowaniu był spadek o -22 proc. (37,5 mln zł).

Więksi mają lepiej

Wśród czynników istotnych dla rozwoju grupy, zarząd wymienia m.in. wzrost wymagań stawianych systemom informatycznym przez klientów.

„Zwiększa się zapotrzebowanie na duże, złożone systemy informatyczne dedykowane dla poszczególnych użytkowników. Stawia to w lepszej sytuacji większe spółki IT, takie jak Grupa Comarch, które oferują szereg różnych technologii i produktów i są w stanie dostarczyć zaawansowane technologicznie rozwiązania” – twierdzi spółka w sprawozdaniu finansowym.

Odnotowano również m.in. wzrost znaczenia technologii mobilnych, stosowanych już powszechnie w rozwiązaniach
informatycznych dla wszystkich grup odbiorców.

Następuje też zmiana modeli biznesowych w wielu branżach oraz zmiana strategii biznesowych wielu firm, co kształtuje popyt na nowe systemy informatyczne m.in. na chmurę.

Z kolei rosnąca konkurencja powoduje presję na marżę. Nasila się też presja płacowa – zauważa Comarch.

Na koniec czerwca br. zatrudnienie w grupie wynosiło 6,3 tys. osób, tj. o ok. 150 mniej niż w końcu 2020 r.

W całym pierwszym półroczu 2021 wartość sprzedaży krajowej Comarchu osiągnęła 295,4 mln zł, więcej o 20,7 mln zł niż w pierwszym półroczu 2020.

Źródło: Comarch, sprawozdanie zarządu z działalności grupy