Już 36 proc. MŚP z sukcesem zakończyło wdrażanie rozwiązań chmurowych – według raportu Polcom i Intel. Jako najważniejszą korzyść wskazano możliwość koncentracji na podstawowej działalności firmy oraz dostęp do nowych, innowacyjnych technologii, bez potrzeby inwestycji we własną infrastrukturę IT.

Nadal inwestują w cloud

Ok. 21 proc. podmiotów jest obecnie w trakcie implementacji rozwiązań chmurowych, 7 proc. przygotowuje plan wdrożenia, a kolejne 10 proc. ujęło taką inwestycję w strategii rozwoju – wynika z raportu.

Przedsiębiorstwa decydują się na przechowywanie danych w chmurze, aby rozwiązać różne problemy. W przypadku MŚP chodzi np. o obniżenie kosztów. Niezależnie od różnych czynników wspólnym mianownikiem jest kwestia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych.

Zmiany muszą być kompleksowe
„Migracja do chmury wspomaga firmy, ale może nie wystarczyć, aby zbudować przewagę konkurencyjną. Potrzebne jest też kompleksowe podejście do zmian w zarządzaniu modelem biznesowym” – zauważa Marcin Gwóźdź, prezes Polcomu.

Według zebranych danych MŚP coraz częściej widzą jednak potrzebę cyfrowej transformacji. Ok. 34 proc. pytanych deklaruje wysoki poziom zaawansowania w cyfryzacji biznesu, a 24 proc. jest w fazie wdrażania założeń nowej strategii.

Po co firmom chmura

Aż 91 proc. spośród pytanych wskazało, że wykorzystuje możliwości chmury do wsparcia procesów biznesowych. Wynika z tego, że firmy uznają cloud computing za optymalne rozwiązanie do dostarczania aplikacji biznesowych czy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Dla 67 proc. respondentów chmura to sposób na poszerzenie zasobów IT bez konieczności inwestowania we własny sprzęt, oprogramowanie i miejsce przechowywania infrastruktury.

W zależności od profilu przedsiębiorstwa, cloud computing jest wykorzystywany do budowania i testowania nowych aplikacji i modeli biznesowych (53 proc.) oraz pilotażu i wdrożeń innowacyjnych technologii, np. z obszaru sztucznej inteligencji, big data czy uczenia maszynowego.

W podobnym stopniu usługi chmurowe wykorzystywane są do zapewnienia ciągłości działania firmy (59 proc.) oraz backupu i archiwizacji (56 proc.).

Chmura to już za mało
„Cyfryzacja procesów to już nie trend, a biznesowa konieczność. Rozwiązania chmurowe stały się nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. To jednak nie wystarcza” – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
„Doświadczenia NCBR pokazują, że firmy skupiające się jedynie na narzędziach IT poprawiają co prawda swoje zdolności operacyjne, ale nie są w stanie budować trwałych przewag konkurencyjnych. Kluczem do sukcesu jest dążenie do osiągnięcia trwałej zmiany poprzez wpłynięcie na zachowania klientów i sposób konsumowania przez nich dóbr”– podkreśla.

Boją się utraty kontroli

Sporo firm nie jest przekonanych do cloud comptingu. Co czwarty polski przedsiębiorca (26 proc.) nie korzysta z rozwiązań chmurowych i nie planuje w nie inwestować.

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn są: obawa o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74 proc.), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56 proc.) oraz brak kompetencji chmurowych (52 proc.).

Konsumują zakupy

W tej grupie jest wiele firm, które w ostatnim czasie zainwestowały w infrastrukturę IT w modelu on-premise (44 proc.). Ich zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi pozostaje nikłe, co wydaje się zrozumiałe, ponieważ większość z nich musi najpierw skonsumować zakupione zasoby.

Dane pochodzą z raportu „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie. MŚP w drodze do cyfrowej transformacji” opracowanego przez Polcom i Intel pod patronatem NCBR. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2020 r. w firmach zatrudniających od 80 do 500 pracowników.