Postanowieniem z dnia 24 sierpnia poznański sąd apelacyjny zabezpieczył na majątku Komputronika roszczenia Clean & Carbon Energy w wysokości 28,5 mln zł (zdaniem CCE poznańska spółka ma tyle zapłacić w związku z jednostronnym cofnięciem przez Halinę Paszyńską i jej firmy „oświadczeń woli” z umowy inwestycyjnej z lipca br.).

Na poczet roszczenia sąd zabezpieczył 7,5 mln akcji CCE (dawniej Karenu), które są w posiadaniu Komputronika, a także udziały poznańskiej firmy w Contanisimo (spółka zależna) o wartości 2,2 mln zł. Ponadto Contanisimo ma zakaz sprzedaży akcji CCE (23 mln szt.), co jest zabezpieczeniem żądania zapłaty przez dawny Karen 6,5 mln zł.
Sąd zabronił także Komputronikowi sprzedaży i obciążenia pięciu nieruchomości, których księgi wieczyste są przechowywane w Policach koło Szczecina.

W odpowiedzi zarząd Komputronika poinformował, że postanowienie zapadło wyłącznie w oparciu o oświadczenia CCE. Zarząd tłumaczy, że nie mógł się bronić, bo nie wiedział o postępowaniu apelacyjnym (w I instancji sąd oddalił wniosek CCE). Kierownictwo firmy zapewnia, że o sprawie dowiedziało się dopiero po doręczeniu decyzji sądu.

Komputronik stoi na stanowisku, że wierzytelności, o których mówi sąd, nie ma. Według spółki umorzenie wzajemnych wierzytelności Komputronika i Karenu nastąpiło z dniem 1 września 2011 roku.

Zarząd firmy zapowiada, że będzie się bronić, jeśli CCE zacznie domagać się pieniędzy w sądzie. Nie ustanie także w próbach wyegzekwowania należności nieobjętych umową inwestycyjną (chodzi o weksle Karenu).

CCE nie pozostaje dłużny. W odpowiedzi na informację Komputronika, oskarżył spółkę o celowe wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Zapewnił, że według posiadanych dokumentów Komputronik jest winien Clean & Carbon Energy ponad 40 mln zł. Zarzucił także Komputronikowi, że od roku nie reguluje faktur za wynajem warszawskich biur przy ul. Marynarskiej, nie płaci nawet za sprzątanie i parkingi. Ponownie oskarżono prezesa Wojciecha Buczkowskiego o próbę wyłudzenia pieniędzy z weksli Karenu (niedawno sąd wydał nakaz egzekucji komorniczej ponad 5 mln zł dla Komputronika z pierwszego weksla, sprawa drugiego – na kwotę 4 mln zł – jest w sądzie). CCE zapowiedział, że o naruszeniach prawa zawiadomi organa ścigania.