Fundusz zwiększył udział w kapitale zakładowym spółki w niewielkim stopniu (z 5,4 proc. do 5,46 proc.), ale dzięki transakcji przekroczył próg 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Obecnie ma 5,05 proc. głosów na WZA AB.