Dzięki podpisanej umowie asortyment Bakotechu poszerzył się o pierwszą linię produktów nowego partnera – Elfiq Link Balancer, która umożliwia organizacjom różnej wielkości równoczesne zarządzanie wieloma dostawcami usług internetowych oraz prywatnych łączy WAN. Oferta obejmuje 5 urządzeń (LBX400, LBX700, LBX900, LBX2600, LBX5500). Mogą znaleźć zastosowanie zarówno w małych firmach, jak i centrach danych i korporacjach z wieloma oddziałami. Każde z urządzeń ma swój odpowiednik w postaci rozwiązania wirtualnego, działającego na platformie VMware.