UOKiK poinformował o przeszukaniach w siedzibach Asseco Poland, Comarch Healthcare oraz Bestprojects w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej dotyczącej zamówień na systemy IT dla służby zdrowia. Urząd podał również, że wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Do komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odniosło się Asseco Poland. Spółka zapewnia, że zawsze działa zgodnie z prawem i współpracuje z urzędem.

„Informujemy, że od początku spółka zadeklarowała pełną gotowość współpracy z przedstawicielami urzędu prowadzącymi to postępowanie w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy” – komunikuje Asseco Poland.

„Postępowanie nie toczy się przeciwko Asseco Poland”

„Spółka udostępniła kontrolerom UOKiK wszelkie potrzebne dokumenty, informacje oraz udzieliła wszelkich wyjaśnień. Oświadczamy, iż postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie toczy się przeciwko Asseco Poland. W pełni szanujemy prawo i obowiązek UOKiK do prowadzenia postępowań wobec przedsiębiorców, których podejrzewa się lub na których został złożony donos o działania mogące ograniczać konkurencję. Zarząd podkreśla jednak, że spółka w swojej działalności zawsze przestrzega przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów” – zapewnia Asseco.

Prezes UOKiK informował wczoraj, że obecnie analizowany jest materiał zebrany podczas przeszukań w trzech wymienionych firmach, oraz że ten materiał „ma znaczącą wartość dowodową”.

Ponad 150 mln zł przychodów z sektora opieki zdrowotnej

Rozwiązania dla służby zdrowia to jeden ze strategicznych rynków dla grupy Asseco. Według raportu „ITwiz Best 100 2021” Asseco Poland wśród firm o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej zajęło w 2020 r. trzecią pozycję, z przychodami z tego segmentu w wysokości 154,5 mln zł (wzrost o 46 proc. wobec 2019 r.).

Comarch w rankingu ITwiz Best 100 zajął 14 pozycję z 13,2 mln zł przychodów ze sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w 2020 r. (+69 proc. r/r).

Jak dotąd nie otrzymaliśmy komentarza od Comarchu.