Also rozszerza portfolio rozwiązań klasy big data dostępnych w Polsce o AgensGraph firmy Bitnine. Jest to oprogramowanie grafowych baz danych, zaprojektowane do zarządzania i analizy dużych zbiorów danych. Będzie dostępne dla klientów w IV kw. 2019 r. na mocy umowy dystrybucyjnej zawartej z dostawcą. Bitnine to założona w 2013 r. w Korei firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań do tworzenia i obsługi grafowych baz danych.  

Gartner w zestawieniu dziesięciu najważniejszych trendów w obszarze technologii i analizy danych na 2019 r. umieścił grafowe bazy danych na piątym miejscu. Przewiduje, że zapotrzebowanie na nie będzie rosło o 100 proc. rocznie do 2022 r.