Zarząd Actionu przedstawił swoje stanowisko w sprawie połączenia Action S.A. ze spółkami zależnymi: Actina, Sferis, Retailworld oraz Gram.pl.  

Zarząd podtrzymał swoją pozytywną ocenę dotyczącą tego planu (poinformowano o nim na początku lipca br.). Twierdzi, że to niezbędny etap restrukturyzacji spółki. Wymienia najważniejsze cele fuzji. Są to: zwiększenie marży ze sprzedaży (poprzez pominięcie w łańcuchu dystrybucyjnym spółek zależnych prowadzących sprzedaż detaliczną), rozszerzenie kręgu odbiorców (dzięki przejęciu kontrahentów spółek zależnych), poprawa efektywności w zakresie działań prowadzonych przez spółki zależne, uporządkowanie struktury grupy oraz dalsze obniżenie kosztów jej działalności.

Jak zapowiada Action, spadną zwłaszcza koszty zarządów, działów finansowo-księgowych, obsługi kontrahentów, magazynowania i dostarczania produktów.

Efektem przejęć będzie również uproszczenie zarządzania grupą kapitałową, usprawnienie funkcjonowania i ułatwienie kontroli – twierdzi zarząd. Chodzi zwłaszcza o kontrolę płynności finansowej, oceny ryzyka, wskaźników efektywności i zmniejszenia kosztów. Jednocześnie Action zapowiada wykorzystanie efektu synergii poprzez utrzymanie najwartościowszych zasobów z każdej z łączących się spółek.