Przewidywana, rekomendowana wartość dywidendy wyniesie 1 zł na 1 akcję. Szczegółowe propozycje co do podziału zysku za 2014 r. zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do walnego zgromadzenia akcjonariuszy, po zaopiniowaniu przez radę nadzorczą. W ub.r. spółka wypłaciła dywidendę również w wysokości 1 zł na 1 akcję.

Za 2014 r. jednostkowy zysk netto Actionu w ub.r. wyniósł 69,5 mln zł. W dniu 25 marca na zakończenie notowań na warszawskiej giełdzie za 1 akcję spółki płacono 50,95 zł.