Zarząd Actionu chce by, zysk spółki za rok 2022 r. został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Chodzi o bez mała 50 mln zł (49 491 165,45 zł).

Zarząd sporządził już odpowiedni wniosek w tej sprawie. W jego opinii zasadne jest pozostawienie całości profitów za ub.r. w spółce, z uwagi na konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu. Zarząd informuje, że zabezpiecza odpowiednie środki z kapitałów własnych.

Pełne dane finansowe za 2022 r. Action przedstawi w końcu kwietnia br. Na razie podzielił się wstępnymi, szacunkowymi liczbami – według nich w grupie kapitałowej zysk netto za ub.r. wyniósł blisko 49 mln zł.