Ze składu rady został odwołany dotychczasowy przewodniczący, Ulrich Kottmann i jednocześnie powołany na kolejną 3-letnią kadencję. Jest członkiem rady, komitetu audytu i przewodniczącym komitetu nominacji i wynagrodzeń. Ulrich Kottmann od 1986 do 1996 r. pracował w centrali Compaq’a na region EMEA. W 2000 r. założył spółkę Process4E (od 2005 r. Update CRM), realizując różne projekty na polskim rynku. W latach 2008 – 2014 był większościowym udziałowcem Clix Software, producenta oprogramowania CRM dla SMB.

Do rady wszedł na 3-letnią kadencję Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający grupy MCI, która kontroluje większość udziałów w ABC Dacie. W jego przypadku to również nie jest pierwszy udział w organie nadzorczym ABC Daty. Tomasz Czechowicz jest członkiem komitetu nominacji i wynagrodzeń. W latach 1990-1998 był współzałożycielem i prezesem JTT Computer. W 1998 r. zakładał MCI.