Pieniądze pochodzą z zysku za rok fiskalny 2009/2010 (zakończony 30 czerwca). Spółka miała w tym okresie 21,05 mln zł zysku netto, natomiast pomiędzy udziałowców w formie dywidendy zostanie podzielonych – tak jak wcześniej proponował zarząd – 4,84 mln zł, tj. po 30 gr na każdą akcję. Aby otrzymać pieniądze, akcjonariusze muszą mieć na koncie papiery AB zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 18 stycznia 2011 r. (oznacza to, że trzeba je kupić najpóźniej 3 dni robocze wcześniej). Wypłata dywidendy nastąpi 9 lutego 2011 r.