W I kw. 2018 r.  (III kw. roku finansowego 2017/2018) grupa AB osiągnęła przychody ze sprzedaży o wartości 1,8 mld zł (-2,5 proc. r/r). EBITDA wyniosła 21,6 mln zł, a zysk netto – 10,2 mln zł (-22 proc.). Marża zysku brutto wyniosła 4,9 proc. Wskaźnik zadłużenia ogółem oraz wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych poprawiły się o 5 pkt. proc., do odpowiednio 62 proc. i 49 proc. W czterech ostatnich kwartałach grupa AB wypracowała 109 mln zł EBITDA i 62 mln zł zysku netto przy ponad 8,4 mld zł przychodów ze sprzedaży.
 
– Wyniki pierwszego kwartału 2018 r. pokazują, że w każdych warunkach potrafimy generować dobre zyski w oparciu o mocny bilans – komentuje Andrzej Przybyło, założyciel i prezes AB. Według niego obecnie co trzeci produkt IT w Polsce, Czechach, na Słowacji pochodzi ze spółek grupy.

Dodaje, że prognozy gospodarcze na 2019 r. wyglądają nieźle, a grupa ma bazę do rozwoju na dobrym poziomie.

AB zauważa, że w I kw. br. widać było w Polsce istotną presję na marże, przede wszystkim w dystrybucji IT do sieci detalicznych, co według spółki jest wynikiem agresywnej polityki handlowej konkurentów.

Także w podsumowaniu trzech kwartałów roku finansowego (1 lipca 2017 r. – 31 marca 2018 r.) zysk netto grupy zmniejszył się – do 48,8 mln zł z 55 mln zł przed rokiem, przy większych przychodach (6,453 mld zł wobec 6,298 mld zł).

Jednostkowo w trzech kwartałach spółka AB S.A. również odnotowała spadek zysku – do 34,4 mln zł wobec 40,1 mln zł, przy większych obrotach niż rok wcześniej – 3,683 mld zł wobec 3,665 mld zł.

Spadek obrotów w I kw. br. szef finansów grupy wyjaśnia rezygnacją z niskomarżowych kontraktacji. Wartość zapasów zmniejszyła się do 945,5 mln zł na koniec marca br.

– Nie wchodzimy w takie rzeczy, by zapasy leżały przez 4,6 czy 10 miesięcy – deklaruje dyrektor finansowy i członek zarządu AB, Grzegorz Ochędzan. W magazynie AB jest dostępnych obecnie 96 tys. produktów.

Wyjaśnia, że płynność w grupie I kw. br. pogorszyła spółka czeska, bo zapłacono za zapasy, które weszły na magazyn w lutym. Zauważa ponadto, że w Czechach wzrosła sprzedaż poza autoryzowanym kanałem: w związku taniejącym dolarem pojawiły się produkty mobilne sprowadzane zza granicy, co ograniczyło popyt w autoryzowanej dystrybucji. Natomiast jednostkowo cash flow w AB S.A. za 3 kwartały wyniósł 68 mln zł.

Wskaźnik kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) wyniósł w I kw. 2018 r. 2,7 proc. wobec 2,93 proc. w I kw. 2017 r. Koszty zarządu spadły, ale sprzedaży były wyższe, bo – jak wyjaśniał Grzegorz Ochędzan – część bonusów wypłacanych dla klientów AB mieści się w kosztach sprzedaży.

Jak zauważył prezes spółki, stara prawda, iż dystrybucja to finansowanie i logistyka, nadal jest aktualna. – Kto o to dba, ten wygrywa – twierdzi szef AB.

 

Długofalowe projekty

Wzrost obrotów w skali ponad 20 proc. w ujęciu rok do roku AB odnotował m.in. na rozwiązaniach chmurowych, Digital Signage i AGD/RTV. To tylko niektóry przykłady projektów wskazywanych jako długofalowe. Jak utrzymuje prezes Przybyło, grupa przewiduje zmiany rynkowe wcześniej niż konkurencja, co pozwala z wyprzedzeniem zająć dogodną pozycję na perspektywicznych rynkach. Stawia na przewidywalny biznes i systematyczny rozwój obszarów uznanych za przyszłościowe.

W chmurze obroty grupy wzrosły o 22 proc., a ilość usług – o 28 proc. AB oferuje w modelu cloud głownie usługi Microsoftu. Oprócz tej firmy w ofercie jest dwóch innych producentów, ale, jak przyznano, wolumeny sprzedaży są znacząco niższe.

– Chmura oznacza dla grupy AB budowę dużego obszaru biznesowego, opartego o przychody abonamentowe. Model abonamentowy jest wybierany nie tylko przez dojrzałe organizacje, ale też start-upy, które nie mają środków na inwestycje w profesjonalny sprzęt w swojej organizacji – twierdzi Zbigniew Mądry, członek zarządu ds. handlowych w AB.

Na Digital Signage wzrost obrotów wyniósł 26 proc. r/r w I kw. br., a liczby klientów – 48 proc.

– Na pewno będziemy rozwijali ten segment. Zbudowaliśmy już portfolio produktowe pod LED-y – informuje Andrzej Przybyło.

Sprzedaż sprzętu dla graczy wzrosła o 107 proc. r/r w Polsce i 62 proc. r/r w Czechach i na Słowacji. To kolejny rosnący i perspektywiczny biznes według zarządu.

Czeska spółka grupy – AT Computers – wprowadziła na lokalny rynek nową sieć franczyzową w formacie shop-in-shop (X-Play), najpierw w Czechach, w ostatnio na Słowacji – łącznie jest to 185 punktów sprzedaży.  

Wśród obszarów rozwoju AB niezmiennie jest wymieniane e-commerce, w związku ze wzrostem znaczenia cyfrowych kanałów sprzedaży.

Obroty generowane automatycznie (bez udziału handlowców) poprzez bramkę XML wzrosły w I kw. br. o 20 proc. r/r, a liczba integracji klientów firmy z systemem sprzedażowych poprzez bramkę – o 58 proc. O jedną trzecią wzrosła wartość zamówień poprzez moduł Allegro, a 2,5-krotnie – liczba profesjonalnych prezentacji produktów w trybie 360 stopni, udostępnianych klientom przez AB.

Ilość wysyłek typu dropshipping wzrosła o 19,2 proc.

– Te relacje są ważne, bo mamy infrastrukturę do tego typu usług. To silniej przywiązuje klientów do dystrybutora – zauważa prezes.

AB nadal inwestuje również w obszar inteligentnego domu. W ub.r. utworzono odpowiedni dział.

– Warto rozwijać smart home, bo w przyszłości w tym obszarze będzie mocna konwergencja, a portfolio poszerza się – zauważa prezes.

AB wchodzi też w rządowy program „Aktywna Tablica”, rozwijany poprzez Alsen.

Z kolei w sieci RTV i AGD Kakto wzrost obrotów wyniósł 20 proc. To także jeden z długofalowych projektów grupy. Na koniec marca 2018 r. sieć liczyła 238 punktów sprzedaży.