Zdaniem UOKiK do nieprawidłowości doszło pod koniec 2011 r. w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół i bibliotek, biorących udział w projekcie Dolnośląska e-szkoła. Przetarg organizował Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Startowały w nim m.in. trzy konsorcja: Itsumi i KEN Solutions, Integrit i Dreamtec Solutions oraz Incom i Dreamtec.

Według UOKiK między konsorcjami doszło do nielegalnej zmowy. Celem było wybranie przez zamawiającego najdroższej oferty. Początkowo najtańszą była złożona przez Itsumi i KEN Solutions, jednak wskutek niewłaściwego uzupełnienia dokumentacji, została ona odrzucona. Według UOKiK konsorcjum celowo nie dostarczyło potrzebnego dokumentu (ustalono, że było w jego posiadaniu), aby wypaść z rozgrywki. Dzięki temu zamówienie miał dostać droższy konkurent. Do przetargu włączyła się jednak inna firma (nie biorąca udziału w zmowie zdaniem UOKiK) – Innovation Technology Group, która pokrzyżowała plany uczestników porozumienia. Ponieważ oferta ITG była tańsza niż najdroższego z trzech konsorcjów, zgodnie z zasadami postępowania wybrano Integrit i Dreamtec Solutions (byli numerem 2 pod względem ceny). Mimo to przetarg wygrała ostatecznie Innovation Technology Group, składając odwołanie. Czyli zmowa na nic się zdała.

UOKiK stwierdził także, że firmy, które miały ze sobą rywalizować, znały swoje oferty. Np. na wspólne tworzenie dokumentów wskazuje pozostawienie w ofertach dwóch konsorcjów niektórych danych konkurentów. W prześwietlaniu sprawy brało udział CBA. Postępowanie antymonopolowe wszczęto w grudniu 2012 r.

Według UOKiK zmowie sprzyjały powiązania personalne i kapitałowe między spółkami. Prezes Incomu i Dreamtec’a pełnił również funkcje kierownicze w Integrit, a prezes Dreamtec’a – w Dreamtec Solutions i KEN Solutions. Ponadto ten sam menedżer był prezesem Incomu i Itsumi.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję prezes UOKiK nałożyła na wspomniane przedsiębiorstwa kary w łącznej wysokości blisko 2 mln zł. Decyzja została wydana w końcu października br. Oto ile mają zapłacić poszczególne firmy:

– Incom – 1 717 184 zł
– Itsumi – 118 895 zł
– Integrit – 88 312 zł
– Dreamtec – 13 341 zł
– KEN Solutions – 3 415 zł
– Dreamtec Solutions – nie zostało ukarane ze względu na niski przychód.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Ukarane przedsiębiorstwa odwołały się do sądu.

UOKiK poinformował, że prowadzi obecnie 13 postępowań antymonopolowych oraz 57 postępowań wyjaśniających w sprawach zamówień publicznych. Jakiś czas temu urząd udostępnił na swojej stronie internetowej formularz, który umożliwia internautom zawiadomienie o podejrzeniu zmowy przetargowej.