Wśród zmian jest m.in. zmniejszenie biurokracji, łatwiejsze odzyskiwanie wierzytelności i łagodniejsze przepisy dla firm. W najbliższych tygodniach propozycje trafią do konsultacji.  

– Dużą część pakietu stanowi zmiana w podstawowym akcie prawnym, który reguluje relacje między obywatelem a urzędem, czyli w kodeksie postępowania administracyjnego – wyjaśnia Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Projekt ministerstwa zakłada, że postępowania w urzędach będą trwały krócej. Będzie m.in. możliwość poddania mniej skomplikowanych spraw uproszczonej procedurze i rozstrzygania ich przez milczącą zgodę. Celem jest również to, by jak najwięcej spraw było rozstrzyganych już w pierwszej instancji. 

Wiceminister obiecuje „partnerskie relacje” między administracją a biznesem. Zwraca uwagę, że w prawie administracyjnym nie ma klarownych zasad wymierzania kar, w związku z tym jest tu dość duża dowolność, kończąca się najczęściej tym, że na przedsiębiorcę nakładana jest kara w górnych widełkach.

 

Kontrole mniej uciążliwe

Zmienić mają się także przepisy dotyczące kontroli w firmach. Po pierwsze, będą one przeprowadzane w pierwszej kolejności tam, gdzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest największe. Po drugie, zakazane będzie ponowne kontrolowanie tej samej sprawy, a przedsiębiorca nie będzie ponosić kary za zdarzenia z przeszłości, jeżeli urząd zmieni interpretację prawa.

Kolejna rzecz to akta pracownicze, które pracodawca musi archiwizować po odejściu pracownika przez 50 lat. Ten czas ma zostać skrócony do 7, maksymalnie 10 lat. 

Ministerstwo chce także zachęcić firmy do rozwijania swojej działalności i tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego proponuje podniesienie z 20 do 50 pracowników progu, od którego istnieje obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy. Te obowiązki musiałyby zostać wypełnione na żądanie zakładowej organizacji związkowej. 

Nowe przepisy mają ułatwić także sukcesję jednoosobowych firm. Co miesiąc umiera ponad 100 osób prowadzących firmę, a wraz z nimi znika działalność gospodarcza - pracownicy tracą pracę, wygasają kontrakt, tracą ważność koncesje, zezwolenia itd. 

 

Łatwiej z długami

Planowane są także zmiany w procedurach odzyskiwania długów, np. wprowadzenie klarownych reguł odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawcy, a także wyższego pułapu należności, które mogą być dochodzone w postępowaniu uproszczonym. Nad konkretami pakietu dla wierzyciela trwają jeszcze prace w resortach rozwoju i sprawiedliwości. Dziś wierzyciele odzyskują mniej niż 25 proc. zgłaszanych komornikom wierzytelności, a postępowania trwają często długo.

Jeszcze w czerwcu zostaną przekazane do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych poszczególne propozycje, będą już poddane pracy legislacyjnej. Niektóre mają być konsultowane z ekspertami. 

– To jest pierwsza transza ułatwień dla firm. Na jesieni planujemy zaprezentować i przedstawić do konsultacji tzw. Konstytucję Biznesu i te zmiany, które na bieżąco będą wpływały do nas od przedsiębiorców – zapowiada wiceminister.

Ułatwienia dla przedsiębiorców zostały zapowiedziane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.