MPS: trzeba patrzeć szeroko

Pojęcie istoty MPS-u jest ważne nawet dla firm, które świadczą bądź zamierzają świadczyć te usługi na podstawowym poziomie.