CRN Z biura w czeskiej Pradze zarządza Pan międzynarodowym zespołem zajmującym się obsługą informatyczną Skanska Central Europe. Jaki jest zakres działania tej jednostki biznesowej?

Ales Ulmajer Skanska Central Europe, odpowiadająca za działalność budowlaną, powstała jesienią ubiegłego roku poprzez połączenie Skanska Polska oraz Skanska Czechy i Słowacja. Celem integracji było wzmocnienie pozycji firmy w Europie Środkowej. Dzięki temu będziemy mogli w sposób optymalny wykorzystać doświadczenie zawodowe wszystkich zespołów Skanska w regionie, przy zachowaniu lokalnych struktur, kompetencji, zasobów i technologii, w tym również z zakresu ICT.

Jak to w praktyce przekłada się na zarządzanie informatyką? Na ile jest ono scentralizowane, a gdzie daje możliwość lokalnego działania?

Najważniejszym wyzwaniem w naszym modelu zarządzania jest zapewnienie elastycznej struktury działania ze sprawnymi, wydajnymi procesami. Jestem niezwykle zadowolony, że pracuję z wysoko wykwalifikowaną kadrą liderów. To oni faktycznie zarządzają swoimi zespołami. Ja ułatwiam komunikację i dyskusję wśród nich, jestem także odpowiedzialny za kontakty z kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Jako szef IT odpowiadam za całość funkcjonowania IT w środkowoeuropejskiej jednostce Skanska (część budowlana). Mogę jednak powiedzieć, że jako zespół IT funkcjonujemy w sposób zdecentralizowany, głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Natomiast aplikacje i systemy, z których korzystamy, są scentralizowane dla Polski, Węgier, Rumunii oraz Czech i Słowacji. Warto podkreślić, że zespół IT wspiera zarówno spółki budowlane, jak i deweloperskie Skanska działające w regionie.

Które rozwiązania informatyczne mają kluczowe, pierwszorzędne znaczenie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy Skanska i realizowanych przez nią działań biznesowych?

Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska IT w pięciu krajach z różnymi wymaganiami biznesowymi, regulacjami prawnymi i wieloma systemami walutowymi. Głównymi systemami wykorzystywanymi w firmie są dwa systemy ERP i pięć innych, centralnych systemów, zawierających m.in. obsługę HR. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wielką rolę odgrywają wszystkie systemy, które wspomagają grupową i zdalną współpracę.

W jakim zakresie korzystacie ze standardowych, dostępnych na rynku rozwiązań, a na ile stawiacie na samodzielne tworzenie i rozwijanie aplikacji i oprogramowania?

Jeśli chodzi o ERP, to mamy system firmy SAP wykorzystywany w Czechach i na Słowacji oraz „szyty na miarę” system ERP w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Generalnie w Czechach i na Słowacji kupujemy standardowe aplikacje. Natomiast w Polsce mieliśmy dotąd do czynienia z procesem rozwoju własnych, lokalnych systemów i funkcji oraz dopasowywania ich do własnych potrzeb. Tworzenie produktów odpowiadających specyfice naszej działalności nie zawsze było dostatecznie atrakcyjne dla dostawców oprogramowania, tak więc w kilku przypadkach byliśmy zmuszeni do ich samodzielnego rozwijania i dostosowywania do naszych wymagań. Drugą, ważną grupą wykorzystywanego w firmie oprogramowania są systemy bezpośrednio związane z naszą podstawową aktywnością biznesową, czyli wspomagające proces budowlany, takie jak Autodesk BIM 360. Modelowanie informacji zapewnia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie budowlanym, kosztach jego realizacji i harmonogramach budów. Systemy klasy BIM ułatwiają także sam proces tworzenia projektów budowlanych. Umożliwiają testowanie w środowisku cyfrowym różnorodnych wariantów, schematów i pomysłów w celu wybrania optymalnego rozwiązania. Docelowo mogą być również wykorzystywane do zarządzania już gotowym obiektem.

 

Jakie są najważniejsze, strategiczne kierunki rozwoju ICT w firmie?

Nastawiamy się na przenoszenie wykorzystywanych rozwiązań do chmury. Z kolei dzięki wcześniejszym doświadczeniom, naszym celem nie jest obecnie rozwijanie i dopasowywanie produktów z rynku. Zamiast tego próbujemy dostosowywać naszą organizację do istniejących rozwiązań, nie odwrotnie. Oczywiście, te adaptacje mają ograniczenia, granicą jest pozytywny efekt biznesowy, który możemy osiągnąć. Jeśli jakieś rozwiązania nie wspomagają naszego biznesu, to po prostu ich nie wdrażamy. Sądzę, że największą motywacją dla naszych działań jest bycie partnerem dla działów biznesowych i dostarczanie im wartości dodanej.

Co planujecie do realizacji w najbliższym czasie? Jakie aplikacje i systemy będziecie wdrażać w pierwszej kolejności, a które w kolejnych etapach?

Naszym największym zadaniem na najbliższy czas, projektem na którym się teraz skupiamy w Skanska Central Europe, jest wymiana istniejących systemów ERP na jedno, wspólne dla wszystkich i powszechnie stosowane, rozwiązanie bazujące na chmurze. To zajmie nam przypuszczalnie około trzech lat. Drugim poważnym wyzwaniem jest wdrożenie systemu Microsoft 365 i jak najpełniejsze wykorzystanie tego rozwiązania, włączając w to likwidację własnych, pokrywających się systemów.

Jakich specjalistów ICT potrzebujecie w tej chwili najbardziej lub jakich zamierzacie zatrudnić?  

Trudno jest odpowiedzieć jednoznacz-nie na to pytanie. Generalnie, tak jak inne firmy, szukamy utalentowanych, wykwalifikowanych pracowników. W niektórych przypadkach zamieniamy własnych, stałych pracowników na dostawców usług.

Czego w takim razie oczekujecie od dostawców rozwiązań IT, resellerów  oraz integratorów?

Mamy dostawców, z którymi od lat bardzo dobrze nam się współpracuje, rozumiemy się i sprawnie działamy. Kiedy rozmawiamy z nowymi, potencjalnymi partnerami, nasze potrzeby są już raczej dokładnie zdefiniowane i skupione na wartościach biznesowych, w tym na stosunku ceny do jakości. Równie ważne przy analizie oferowanych rozwiązań są dla nas kwestie dotyczące architektury IT, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W dodatku, jako grupa, mamy specjalny dokument – Supplier Code of Conduct, Kodeks postępowania dostawcy Skanska. Wszyscy dostawcy we wszystkich obszarach funkcjonowania całej organizacji, nie tylko w IT, muszą odpowiadać znajdującym się w nim wymaganiom.

 

Co firmy informatyczne powinny brać pod uwagę myśląc o współpracy ze Skanska Central Europe?

Chciałbym, żeby dostawcy usług nas słuchali, wyprzedzali nasze oczekiwania, przewidywali wymagania i potrzeby. Powinni być zdolni do dostosowania swojej oferty usług czy produktów do naszych potrzeb. Oczywiście w rozsądnych ramach, bo jak już wcześniej powiedziałem – nie chcemy samodzielnie rozwijać produktów z rynku. Poza powyższymi warunkami, osobiście także bardzo sobie cenię u naszych dostawców usług posiadanie dobrych referencji i doświadczeń z lokalnych rynków, na których działamy biznesowo.

Na jakie technologie i rozwiązania będziecie stawiać w przyszłości?

Obecnie naszym najważniejszym, a jednocześnie najbardziej wymagającym nurtem aktywności biznesowej jest budownictwo – komercyjne i mieszka-
niowe. W tym obszarze korzystamy już dziś z rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy, a także rzeczywistości wirtualnej. Strategia rozwoju zakłada, że będziemy coraz częściej wykorzystywać tak zaawansowane technologie i narzędzia.

Z jakich tego typu rozwiązań teraz korzystacie?

Naszym najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w budownictwie komercyjnym jest platforma Connected by Skanska, która jest rozwijana przez naszą spółkę biurową/deweloperską. Jest to zintegrowany system operacyjny, eksploatacyjny dla obiektów biurowych, który łączy inteligentne komponenty technologiczne i zapewnia ich użytkownikom „wchodzenie w interakcje” z budynkiem. Więcej na temat funkcjonowania tego systemu można znaleźć w krótkim filmie: https://www.youtube.com/watch?v=WvQTtNjo8ho&t=38s.

Domyślam się, że ten system korzysta w dużej mierze z informacji pochodzących z rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy. A jak wykorzystujecie rzeczywistość wirtualną?

Rzeczywistość wirtualna jest używana w obu naszych budowlanych strumieniach biznesowych – komercyjnym i mieszkaniowym. W obszarze komercyjnym stosujemy technologię VR do wizualizacji przestrzeni biurowych dla naszych klientów. W biznesie mieszkaniowym używamy rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji wyglądu nowych apartamentów. Ta technologia zapewnia prezentowanie klientom wyglądu przyszłych pomieszczeń w nowoczesny sposób. Jako pierwszy deweloper w Czechach używamy wirtualnej rzeczywistości we wszystkich nowych projektach mieszkaniowych podczas wyboru wyglądu apartamentów. Klienci mogą obejrzeć swój wymarzony apartament przed kupieniem go. Zapraszamy ich do Skanska Home Center na wirtualną podróż po domu przyszłości. Dzięki nowoczesnej technologii i specjalnym okularom 3D mogą spacerować przez wybrane apartamenty, pokój po pokoju. To pomaga im zdecydować, które rozplanowanie przestrzeni i ustawienie mebli najbardziej odpowiada potrzebom ich rodziny. W dodatku, w prosty sposób mogą w jednej chwili zmieniać wzory na podłodze, kształt drzwi oraz wybrać kafelki do łazienki. To sprawia, że kupującym łatwiej jest zdecydować, które wyposażenie mieszkania najbardziej im pasuje.

A czy ze sztucznej inteligencji też już korzystacie?

Tak, jeden z naszych obecnie realizowanych projektów dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji do kontrolowania naszego biznesu.

Ales Ulmajer Chief Information Officer w Skanska Central Europe, odpowiada za zarządzanie firmowym działem IT dla: Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Zaczynał jako członek zespołu projektowego w czeskim T-System. Od osiemnastu lat związany z firmą Skanska, gdzie przeszedł drogę kariery od administratora IT, przez menedżera projektów, szefa zespołu, prokurenta, do obecnie zajmowanego stanowiska.