CRN Polska Na początku 2010 r. Polycom i Juniper podjęły decyzję o zacieśnieniu stosunków partnerskich. Z czego ona wynikała?

Wojciech Głażewski Juniper i Polycom współpracują w obszarze
systemów Unified Communications (UC) od ponad sześciu lat. Przez ten
czas uważnie obserwowaliśmy trendy i analizowaliśmy potrzeby naszych
klientów. Zdecydowaliśmy, że podpiszemy umowę partnerską, aby wspólnie
zaoferować zintegrowane rozwiązanie do zarządzania usługami
wideokonferencyjnymi. Rosnące zainteresowanie komunikacją wizualną
stworzyło pilną potrzebę zastosowania bardziej niezawodnego i tańszego
modelu dostarczania wysokiej jakości usług wideo. W tradycyjnych
platformach wideokonferencyjnych nie było możliwości wglądu w aktualny
status sieci w czasie rzeczywistym, postanowiliśmy więc zaoferować
rozwiązanie umożliwiające dynamiczne współdziałanie platformy
komunikacji wizualnej z siecią, tym samym umożliwiając dostawcom usług
inteligentne wykorzystanie pełnego potencjału infrastruktury. Kolejnym
czynnikiem, który przyczynił się do zacieśnienia współpracy między
firmami, jest wzrastająca popularność usług zarządzanych, tzw. managed
services. Dzięki temu modelowi biznesowemu firmy mogą outsourcować
zadania związane z IT i utrzymać koszty kapitałowe i operacyjne na
stałym poziomie.

Chris Prowse Polycom i Juniper mogą pochwalić się tym, że
korzystają z rozwiązań partnera. Na przykład w 2005 r. Polycom wdrożył
testowo prototyp usługi ViaVideo (Video IM) Live Prototype Service,
wykorzystując w sterownikach brzegowych sesji (SBC) routery i firewalle
Junipera. Z kolei w 2008 r. dołączył do programu OSCP (Open IP Service
Creation Program) Junipera i obsługiwał szkolenie Juniper SE w zakresie
telepresence i wideokonferencji w jakości HD. Natomiast w zeszłym roku,
w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Juniper i Polycom podjęły
współpracę nad formalnym projektem badawczym w zakresie opracowania
zintegrowanego rozwiązania DMA-SRC do realizacji zaawansowanych usług
wideokonferencyjnych. Szacuje się, że zapotrzebowanie na rozwiązania i
usługi komunikacji wizualnej UC wzrośnie i wartość ich sprzedaży
zwiększy się z 82,7 mln dol. w 2008 r. do 938,3 mln dol. w 2013. Będzie
to możliwe dzięki obsłudze kontaktów między geograficznie rozproszonymi
i mobilnymi pracownikami, redukcji kosztów operacyjnych przedsiębiorstw
oraz ograniczeniu podróży służbowych.

CRN Polska Oznacza to, że na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych będzie można zarobić…

Chris Prowse Prawie 90 proc. przedsiębiorstw uważa się za
wirtualne miejsca pracy, aktywnie propagujące współdziałanie osób
pracujących w różnych lokalizacjach. Rola telepracy ciągle rośnie, więc
dyrektorzy generalni firm oraz dyrektorzy działów IT wymagają, aby
komunikacja była niezawodna, tania oraz prosta w obsłudze, bez względu
na miejsce i okoliczności. Ponadto prawie 80 proc. firm podaje, że
zmniejszenie liczby podróży służbowych spowodowało zwiększenie
wykorzystywania systemów wideokonferencyjnych. Inwestycja w zakresie
takich systemów zwraca się zazwyczaj w ciągu roku, choć niektóre
przedsiębiorstwa przyznają, że może to nastąpić nawet w ciągu kilku
tygodni. Fakt ten stanowi bardzo znaczący argument dla dyrektorów
finansowych. Poza tym wdrożenie sieci Virtual Circuit (VC) pozwala
zwiększyć efektywność i oszczędzić cenny czas.

CRN Polska A na czym dokładnie będzie  polegać partnerstwo Polycomu z Juniperem?

Wojciech Głażewski Rozwiązanie będzie stanowiło połączenie
wydajnych systemów infrastruktury sieciowej Junipera z systemami
telepresence i wideokonferencyjnymi Polycomu. Można powiedzieć, że obie
firmy wykorzystują tu swoje mocne strony. Jeśli chodzi o Junipera,
rozwiązanie obejmie platformę aplikacyjną Junos Space oraz zestaw
usług, w tym usługi polityk dostępu i weryfikacji tożsamości, routery
brzegowe z serii MX, a także bramki usługowe z serii SRX oraz
zintegrowane funkcje routingu i zabezpieczenia, które zapewnią
skuteczną łączność w przedsiębiorstwie.

Chris Prowse Z kolei Polycom wnosi skalowalną infrastrukturę
wideo – DMA, MX – oraz systemy telepresence w jakości HD, umożliwiając
realizację usług komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwie, zarówno w
poszczególnych komputerach firmowych, jak i w salach konferencyjnych.

CRN Polska Obie firmy poinformowały, że partnerstwo ma na
celu zwiększenie niezawodności, obniżenie kosztów i poprawę jakości
usług telepresence oraz wideokonferencyjnych. Co to oznacza w praktyce?

Chris Prowse Opracowane rozwiązanie umożliwia operatorom
odejście od sieci nakładkowych oraz nadsubskrypcji pasma w kierunku
bardziej opłacalnych, inteligentnych i wydajnych sieci konwergentnych.
Operatorzy korzystają zarówno ze starych, jak i z nowych sposobów
działania. W pierwszej fazie strategicznego partnerstwa, dzięki
opracowaniu wspólnego rozwiązania dla dostawców usług zaprojektowanego
w taki sposób, aby w największym stopniu wykorzystać zalety usług
telepresence, systemów wideo-
konferencyjnych oferujących jakość HD
i systemów do prowadzenia wideokonferencji za pomocą komputerów
osobistych rozwój rynku zarządzanych usług wideo może przyspieszyć.

CRN Polska Kto ma być odbiorcą wspomnianego rozwiązania i jak będzie wyglądał kanał sprzedaży?

Wojciech Głażewski Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą
o dostawcach usług, czyli operatorach telekomunikacyjnych lub
dostawcach niedysponujących własną infrastrukturą, którzy chcą oferować
klientom biznesowym zarządzalne usługi telepresence i
wideokonferencyjne również w modelu bazującym na chmurze. Elementem
rozwiązania jest specyficzny pakiet narzędziowy, który może być
dostosowywany do potrzeb różnych dostawców i ich klientów. W pierwszym
etapie Juniper z Polycomem będą wykorzystywać łączony model sprzedaży i
marketingu. Wraz z rozwojem współpracy między przedsiębiostwami pojawią
się dodatkowe formy pozycjonowania i dostarczania rozwiązania do
klientów, ale szczegóły nie są jeszcze ustalone. Sposób wprowadzenia
rozwiązania na rynek z pewnością będzie dobrany tak, by sprostał
oczekiwaniom klientów.

CRN Polska Jakie korzyści biznesowe osiągną firmy, które zdecydują się na wdrożenie tego rozwiązania?

Wojciech Głażewski Dzięki temu rozwiązaniu dostawcy usług
osiągną zyski z dostarczania wysokiej jakości usług telepresence i
kompleksowych usług zarządzania wideokonferencjami, przy okazji
maksymalnie zwiększając możliwości ich obecnych sieci. Wdrożenie
jednego rozwiązania jest znacznie bardziej skalowalnym i rentownym
modelem niż aktualnie stosowany model nakładek w przypadku usług
telepresence i wideokonferencji. Natomiast dla przedsiębiorstw oznacza
to niedrogie zarządzalne usługi telepresence i wideokonferencyjne w
jakości HD. Firmy będą miały większą kontrolę nad sposobem dostarczania
usług, a jednocześnie zwiększy się ich wartość biznesowa. Model usług
zarządzanych zapewni klientom szybszy zwrot z inwestycji, dzięki
niższym kosztom początkowym i przewidywanym dalszym kosztom
operacyjnym, związanym z usługami wideo. Więcej, umożliwi on bezpieczną
współpracę telekonferencyjną między przedsiębiorstwami, co jest bardzo
ważne w dobie wzrastającego zapotrzebowania na efektywną komunikację
wizualną.

Juniper
Networks dostarcza innowacyjne oprogramowanie, układy scalone oraz
systemy, które zmieniają infrastrukturę i ekonomikę sieci. Firma
obsługuje ponad 30 tyś. klientów i partnerów na świecie. W 2009 r. jej
przychód wyniósł ponad 3 miliardy dol.

Polycom,
Inc. jest dostawcą rozwiązań ujednoliconej komunikacji, m.in. urządzeń
wideokonferencyjnych, przenośnych i stacjonarnych systemów
teleobecności. Firma jest obecna w większości krajów świata. W 2008 r.
firma odnotowała 15-proc. wzrost przychodów, które łącznie wyniosły 1,1
mld dol.