Jaki jest zakres kompetencji ZDMK?

Krzysztof Książek Zajmujemy się przede wszystkim bieżącym utrzymaniem dróg publicznych na terenie Krakowa oraz infrastruktury tramwajowej w zakresie trakcji elektrycznej i torowisk. Mamy pod opieką obiekty inżynieryjne, tunele, system sygnalizacji świetlnej, zarządzamy przestrzenią pasa drogowego, oświetleniem ulicznym. W naszej gestii leży też prowadzenie strefy płatnego parkowania oraz systemu monitoringu wizyjnego BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), do którego bezpośredni dostęp mają policja i straż miejska.

Czy zajmujecie się również zarządzaniem ruchem w mieście?

To zadanie realizujemy we współpracy z Biurem Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Krakowa. Tam powstają polityki i programy organizacji ruchu w mieście. Są one następnie wprowadzane w życie poprzez przełożenie ich na funkcjonowanie infrastruktury technicznej, będącej w zarządzie ZDMK. Jej elementami są sterowniki, pętle indukcyjne czy urządzenia sygnalizacji świetlnej. Nad ich poprawnym funkcjonowaniem, zgodnym z założeniami przyjętego modelu ruchu, czuwa znajdujące się w naszych strukturach Centrum Sterowania Ruchem (CSR) wraz z Biurem Miejskiego Inżyniera Ruchu. Ponadto nasze CSR dba o bezpieczeństwo ruchu na terenie Krakowa.

Czy Kraków korzysta z systemu inteligentnego transportu?

Tak, mamy system ITS, który służy optymalizacji funkcjonowania transportu publicznego. Dzisiaj obejmuje głównie tramwaje, ale w przyszłości chcemy włączyć do niego również inne środki komunikacji publicznej. Ciągle go modernizujemy, unowocześniamy, dokładamy nowe funkcje. Jego głównym elementem są tablice VMS na przystankach tramwajowych, pokazujące czasy przyjazdów kolejnych tramwajów.

Czy dyżurny CSR może sterować sygnalizacją świetlną, żeby na przykład udrożnić ruch, gdy robią się korki?  

Technicznie jest to możliwe, ale decyzje w tym zakresie leżą w gestii Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu. Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu ustala programy czasowe i funkcjonalne sygnalizacji świetlnej w mieście, które w kolejnych etapach są implementowane na infrastrukturze technicznej systemu UTCS sterującego sygnalizacją świetlną, po czym zaczyna on natychmiast działać.

Jakie są główne zadania waszego Działu Informatyki?

Zajmujemy się przede wszystkim zarządzaniem systemami informatycznymi ZDMK, siecią LAN oraz infrastrukturą aktywną. Nie można budować nowoczesnych rozwiązań, nie mając odpowiedniego medium transmisyjnego dla systemów. Dlatego też, jako ZDMK, rozbudowujemy własną sieć światłowodową na terenie miasta. Światłowody pozwalają nam na dotarcie do wszystkich elementów systemu zarządzania i utrzymania ruchu, do wszystkich elementów infrastruktury technicznej miasta. W większości miejsc mamy już własną, specjalnie przeznaczoną sieć, za pośrednictwem której możemy sterować urządzeniami systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Nie dzierżawimy światłowodów, mamy natomiast własną sieć Metro LAN. Podpięte są do niej sterowniki oraz inne elementy systemów, a przy realizacji nowych projektów włączamy do niej, w miarę możliwości, oświetlenie uliczne, żeby można było zdalnie sterować natężeniem oświetlenia w latarniach.

Obsługujecie również back-office’ową część środowiska informatycznego?

Tak, działamy generalnie wszędzie tam, gdzie jest jakiekolwiek połączenie sieciowe i gdzie jest jakikolwiek komputer, zarówno przemysłowy, jak i biurowy. Mamy pod swoją opieką sieć biurową dla pracowników, system obiegu dokumentów, system finansowo-księgowy, system kadrowy – w zasadzie wszystkie systemy informatyczne, które funkcjonują w naszej firmie.