Jakie są główne korzyści z budowania pozytywnych relacji z kandydatami, niezależnie od tego, czy współpraca zostanie podjęta czy też nie?

Julia Awerianowa Jedną z oczywistych korzyści z budowania takich relacji jest możliwość powrotu do kandydatów podczas kolejnych rekrutacji. W sytuacji, gdy aktualnie nie ma odpowiedniego wakatu albo w bieżącym procesie rekrutacyjnym nie udało się nawiązać współpracy, warto zadbać o dobry kontakt, żeby móc wrócić do tych osób z propozycją nowego projektu w przyszłości. Mając zbudowane relacje z kandydatami, ułatwiamy sobie przyszły kontakt, ponieważ już nie zaczynamy rozmów o nowych procesach rekrutacyjnych „od zera”.

  A te nieco mniej oczywiste powody?

Dodatkowo utrzymywanie pozytywnych relacji przyczynia się również do tego, że kandydaci polecają nam swoich znajomych lub polecają nas i firmę, w której pracujemy, jako pracodawcę godnego zaufania. Podczas mojej kilkuletniej pracy nie raz zdarzały się takie sytuacje. Udało mi się zatrudnić kandydata w prowadzonym przeze mnie procesie, i choć po jakimś czasie współpraca się zakończyła, to dzięki utrzymaniu pozytywnego kontaktu po około roku ta osoba sama się do mnie odezwała z pytaniem, czy nie prowadzę aktualnie jakiejś rekrutacji. Finalnie kandydat ponownie przeszedł pozytywnie proces rekrutacyjny i dostał ofertę pracy, na której mu zależało. Takie przykłady pokazują, że utrzymywanie dobrych relacji kandydat-rekruter są korzystne dla obu stron.

  A dlaczego utrzymanie pozytywnych relacji z kandydatami jest tak ważne dla wizerunku firmy?

To też dość oczywiste. Przyczynia się ono do budowania zaufania pomiędzy kandydatami a firmą rekrutującą. Osoby, z którymi udaje nam się nawiązać dobry kontakt, chętniej dzielą się pozytywnymi wrażeniami ze swoimi znajomymi, zaglądają na naszą stronę internetową, obserwują social media i śledzą nasze oferty pracy. To wszystko wpływa na kształtowanie wizerunku firmy, a dodatkowo ułatwia dotarcie do większej ilości kandydatów oraz pomnaża liczbę aplikacji i poleceń. W przyszłości skutkuje to też nawiązaniem współpracy z bardziej lojalnymi pracownikami, którzy już od początku procesu rekrutacji mają do firmy zaufanie, ponieważ trafili do nas dzięki poleceniom znajomych.

  Jakie działania mogą podtrzymać zainteresowanie kandydatów firmą, nawet jeśli nie zostaną zatrudnieni?

W sytuacji, gdy proces rekrutacyjny nie kończy się zatrudnieniem, staramy się wrócić do kandydatów z precyzyjnym feedbackiem na temat całego procesu i jego poszczególnych etapów. Zdarza się, że nie mamy dostępu do szczegółów, na których kandydatom zależałoby najbardziej (w naszej branży często są one ściśle techniczne), mimo to jednak odzywamy się z chociaż krótką informacją zwrotną, która jest zdecydowanie lepsza niż całkowity brak odpowiedzi. Podczas prowadzenia rekrutacji dbamy o komunikację i o to, aby była ona otwarta, konkretna i ciągła: w kilkuetapowym procesie bieżące informowanie kandydatów jest bardzo istotne, ponieważ sprawia, że osoby rekrutowane nie czują się zagubione i wiedzą dokładnie, czego mogą się spodziewać i na jakim są etapie. Warto też nawiązywać kontakt z kandydatami na LinkedInie lub zachęcać ich do obserwowania strony firmowej. Śledzenie ofert pracy lub przeglądanie publikowanych przez firmę treści może zachęcić osoby do zaaplikowania.