CRN Polska Jaka jest
oferta rozwiązań Veracompu dla administracji publicznej?

Mariusz
Kochański
Administracja publiczna
jest sektorem, w którym cały czas inwestuje się w rozwiązania IT. Dla
integratorów szczególnie interesująca okazuje się pod tym względem
administracja samorządowa – znajomość lokalnych potrzeb i wymagań
jest na tyle ważna, że miejscowe firmy, znające od podszewki problemy gminy,
powiatu czy województwa, są cennym partnerem w poszukiwaniu pomysłów
i rozwiązań. Istotnym aspektem jest finansowanie projektów. Obie strony wiedzą,
że do wykorzystania funduszy unijnych potrzeba profesjonalizmu już na etapie
opracowywania koncepcji projektu. Oceniamy, że znaczna część naszych partnerów
obsługuje lokalną administrację.

Samorządy chętnie
inwestują w sieci szerokopasmowe i bezprzewodowe, jest jednak wiele
tzw. inwestycji celowych, które przynoszą mieszkańcom konkretne korzyści.
Podejmowany często przez polityków w kampaniach wyborczych temat
bezpieczeństwa obywateli i ich majątku w wielu samorządach przekłada się na realne przedsięwzięcia, np. inwestycje w monitoring
wizyjny. Jest on oparty na sieciach IP, często na sieciach bezprzewodowych,
i zwykle bazuje na megapikselowych kamerach IP, których możliwości
powiększania obrazu są szczególnie użyteczne przy monitoringu rozległych
terenów, np. stadionu czy rynku. W ofercie mamy produkty wszystkich
czołowych producentów sieci bezprzewodowych: Alvarionu, Alcatela-Lucenta,
Motoroli i Proximu. W zakresie IP CCTV proponujemy sprawdzone
rozwiązania firm Bosch, Sony i D-Link.

 

CRN Polska Czy macie
rozwiązania usprawniające kontakt z urzędami?

Mariusz Kochański Mamy takie rozwiązania i coraz częściej
interesuje się nimi właśnie administracja publiczna. W urzędach widać chęć
większego otwarcia się na relacje z obywatelami, zarówno w przypadku
wykonywania zwykłych czynności administracyjnych, takich jak przyjmowanie
podań, wydawanie decyzji, pobieranie podatków od nieruchomości, jak
i współuczestnictwa obywateli w zarządzaniu gminą na co dzień poprzez
serwisy WWW, infolinie, ujednolicone miejskie numery telefoniczne itp.
Zainteresowanie projektami związanymi z telefonią IP oraz contact center
jest naprawdę duże. W urzędach marszałkowskich z racji obszaru
działania wdraża się coraz częściej systemy wideokonferencyjne. Samorządom
oferujemy rozwiązania komunikacyjne następujących firm: Alcatel-Lucent,
Polycom, Interactive Intelligence i AudioCodes. Można zauważyć, że do
administracji powoli przenikają trendy z sektora prywatnego – widać
presję na zwiększanie efektywności pracy urzędników, otwartości na otoczenie,
szybkości i przejrzystości działania. Rośnie liczba gmin nastawionych na
turystykę – coraz częściej sięgają one po rozwiązania Digital Signage jako
element lokalnej informacji turystycznej.

 

CRN Polska Co
z bezpieczeństwem tych systemów?

Mariusz
Kochańsk
i Bezpieczeństwo IT
znajduje się w centrum zainteresowania administracji różnych szczebli
– niezależnie od stopnia zaawansowania we wdrażaniu usług e-administracji.
Informatycy samorządowi zdają sobie sprawę z konieczności zabezpieczenia
serwisów przed atakami, np. Distributed Denial of Service (DDoS). Stąd ich
zainteresowanie urządzeniami typu UTM Fortinet czy Web Application Firewall F5
oraz Radware. Podobnie jest z zagrożeniem, jakie niosą ataki
w rodzaju e-spam. Rozpowszechnienie się komunikacji elektronicznej
w urzędach, jako narzędzia w kontaktach wewnętrznych
i z obywatelami, wymusza konieczność obrony serwera poczty
elektronicznej. Zatem można informatykom zaproponować skuteczne rozwiązania
Fortimail oraz F-Secure. W większych organizacjach, jak urząd marszałkowski
czy urząd miasta, zatrudniających kilkaset czy nawet kilka tysięcy osób pojawia
się problem zarządzania dostępnym pasmem oraz filtracji treści oglądanych przez
urzędników pod kątem bezpieczeństwa, a także wydajności pracy
– świetnie sprawdzają się tu rozwiązania Fortinet i BlueCoat.

 

CRN Polska Na których
rozwiązaniach dla tego sektora resellerzy mogą zarobić?

Mariusz
Kochański
Partnerzy mogą czerpać zyski na dwa sposoby.
Pierwszy, tradycyjny, związany jest z gromadzeniem unikatowych kompetencji
technicznych, zwłaszcza w nowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo,
pamięci masowe, wirtualizacja, sieci bezprzewodowe czy monitoring wizyjny IP.
Niestety, technologie IT mają to do siebie, że z biegiem czasu się
upraszczają, zatem przewaga polegająca na zdobyciu wiedzy dzisiaj jutro już
może nie być tak oczywista. Druga możliwość to przejście od sprzedaży tzw.
relacyjnej do sprzedaży doradczej. Wymaga to oczywiście poznania modelu
biznesowego samorządu, dogłębnej znajomości rzeczywistych problemów klienta
(nie tylko dotyczących IT) i zaproponowania własnego, unikalnego
rozwiązania, będącego często na pograniczu informatyki i przeprogramowania
procesów biznesowych klienta. Przewidujemy, że ograniczenia budżetowe
w 2012 r. spowodują zainteresowanie administracji zarówno takim
doradztwem, jak i outsourcingiem IT, zwłaszcza w obszarze
infrastruktury i jej bezpieczeństwa.

 

CRN Polska Jak wypadł
2011 r. pod względem sprzedaży produktów dla administracji publicznej
w Veracompie?

Mariusz
Kochański
Jesteśmy zadowoleni z bieżących wyników.
Sukcesem zakończyliśmy wiele projektów finansowanych ze środków UE
w obszarze sieci szerokopasmowych i bezprzewodowych. Start projektu
e-PUAP w czerwcu bieżącego roku spowodował zwiększenie zainteresowania
samorządów bezpieczeństwem korzystania z Internetu. Udało się też zamknąć
kilka podobnych projektów w urzędach administracji centralnej. Sporo
działo się także w dziedzinie wideokonferencji – zarówno
w administracji centralnej, jak i w urzędach marszałkowskich.

 

CRN Polska Jakie nowości są planowane na rok 2012?

Mariusz
Kochański
W przyszłym roku
planujemy rozwijać ofertę bezpieczeństwa, sieci i telekomunikacji,
audio-wideo, zarządzania infrastrukturą IT oraz pamięci masowych. Z uwagi
na naszą strategię działania nie ujawniamy decyzji dotyczących nowych dostawców
do czasu merytorycznego przygotowania zespołu do sprzedaży nowych rozwiązań.

 

CRN Polska Co radziliby
specjaliści z Veracompu resellerom, którzy chcieliby zacząć sprzedawać
rozwiązania dla administracji publicznej?

Mariusz Kochański
Jeśli reseller chce sprzedawać rozwiązania
dla administracji publicznej, powinien zacząć od realizacji mniejszych
projektów lokalnych w gminach i starostwach. Warto dobrze zapoznać
się z modelem ich działania i potrzebami, drobiazgowo przeanalizować
sposób funkcjonowania urzędów. Ważne jest również zapoznanie się
z dotychczasowymi dostawcami i wnoszoną przez nich wartością. Trzeba
się też zastanowić, czym chcemy się od nich różnić, i specjalizować się
w wybranym obszarze. Zawsze na początku można rozważyć przekazanie części
zadań dystrybutorowi VAD, faktycznie dochodowe jest jednak świadczenie
wszystkich usług we własnym zakresie. Na czym się koncentrować? Na
innowacyjnych rozwiązaniach, które będą wspierały model działania samorządu
i będą realizowały jego cele, w tym zakresie zawsze służymy pomocą
i wiedzą.