CRN Polska Jak pani trafiła do zawodu?

Paulina Majewicz-Bara Wyboru dokonałam świadomie. Zawsze
robię to, co lubię, a praca z klientami sprawia mi przyjemność i daje
satysfakcję. Zawód, który wybrałam, wymaga dużego zaangażowania,
ciągłego rozwoju, a także doskonalenia umiejętności. Stawianie sobie
nowych zadań i osiąganie kolejnych celów jest dla mnie pasjonujące.
Ciągła aktywność, wyzwania, stres jeszcze bardziej mobilizują.

CRN Polska Dobry handlowiec to…

Paulina Majewicz-Bara Dobrego handlowca powinna
charakteryzować ambicja, musi mieć motywację do pracy, czuć chęć
ciągłego doskonalenia się. Potrzebna mu jest umiejętność rozpoznawania
potrzeb klienta i zaoferowania mu dokładnie tego, czego oczekuje.

CRN Polska Jakie są dobre i złe strony zawodu handlowca?

Paulina Majewicz-Bara Zaletami zawodu handlowca są przede
wszystkim: kontakt z ludźmi i możliwość ciągłego doskonalenia się,
poznawania nowych technologii i strategii handlowych. Ale duże
zaangażowanie, sytuacje konfliktowe w czasie negocjacji handlowych mogą
pochłaniać sporo energii i stresować.

CRN Polska Czy kryzys w 2009 r. sprawił, że musiała pani włożyć w pracę znacznie więcej wysiłku niż w czasie koniunktury?

Paulina Majewicz-Bara Osiągnięcie wyników porównywalnych tymi
z okresu koniunktury wymaga zdecydowanie większego zaangażowania w
pracę i odporności na stres.

CRN Polska Czy nastroje resellerów, z którymi pani współpracowała, bardzo się zmieniły w 2009 r. w porównaniu z czasami koniunktury?

Paulina Majewicz-Bara Osłabienie koniunktury pogorszyło ich nastroje, spadek obrotu przyczynił się do szukania oszczędności, ograniczania kosztów.

CRN Polska Na jakich wyrobach handlowiec zarabia
najlepiej? Czy w zeszłym roku jakieś grupy produktów cieszyły się
znacznie większą popularnością niż 2008?

Paulina Majewicz-Bara W porównaniu z rokiem 2008 znacząco
wzrosła sprzedaż notebooków i innych rozwiązań mobilnych. Trudno
natomiast określić, na jakich produktach zarabia się najwięcej.

CRN Polska Czy handlowcy są dobrze wynagradzani?

Paulina Majewicz-Bara Na nasze zarobki wpływa wiele
czynników, dużo zależy od samego handlowca. Budowanie długoterminowej
relacji z klientem, wysoka jakość obsługi i osiąganie wyznaczonego celu
powinny być dobrze wynagradzane.

CRN Polska Jaki jest ideał pracodawcy z punktu widzenia handlowca?

Paulina Majewicz-Bara Idealny pracodawca powinien jasno
określać ścieżki rozwoju i oferować szkolenia podnoszące kwalifikacje,
umożliwiające awans i zwiększanie zarobków.

CRN Polska Czym jest dla pani tytuł Handlowiec Roku?

Paulina Majewicz-Bara Tytuł Handlowca Roku jest dla mnie
ogromnym wyróżnieniem. Potwierdza właściwe podejście do klienta,
zobowiązuje do dalszego rozwoju. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie
głosowali.