CRN Action w
lipcu br. obniżył prognozowane wartości wzrostu przychodów i zysków na 2015 r.
Czy należy spodziewać się podobnej deklaracji ze strony AB?

Andrzej Przybyło
Szanujemy naszych akcjonariuszy i bazujemy na potwierdzonych wynikach. Dlatego
nie podajemy prognoz finansowych. Realnie osiągnięte przez nas przychody i
zyski od wielu kwartałów pozytywnie zaskakują inwestorów AB. Kurs akcji spółki
jesienią zeszłego roku wstąpił na ścieżkę zdecydowanego trendu wzrostowego. W
całym roku finansowym 2014/2015 jako Grupa AB zanotowaliśmy rekordowe wyniki
finansowe: prawie 6,8 mld zł przychodów (skok o 18 proc. rok do roku), 108,4
mln zł wyniku EBITDA (13 proc.) oraz 68,4 mln zł zysku netto (19 proc.).

 

CRN To
się może zmienić w każdej chwili…

Andrzej Przybyło
Mamy wysokie wskaźniki płynności, bezpieczne, zdywersyfikowane zadłużenie i
skutecznie zarządzamy cyklem konwersji gotówki. Także w kolejnych okresach
będziemy wykorzystywać możliwości rynkowe, aby w maksymalnym stopniu spełniać
oczekiwania naszych partnerów handlowych.

 

CRN Spróbujmy jednak trochę poobstawiać. Co może zmienić wejście
dużego zachodniego gracza?

Andrzej Przybyło
Historycznie pojawienie się nowej konkurencji powodowało raczej zmniejszenie
udziału w rynku dystrybucji po stronie mniejszych graczy na korzyść tych
dużych, w tym nas. Zauważmy przy tym, że bariery wejścia na polski rynek są już
bardzo znaczące. I nie chodzi tu tylko o kapitał. Weźmy pod uwagę chociażby
budowane przez 25 lat relacje biznesowe. Do tego dochodzi sieć partnerów
handlowych. AB w Polsce, Czechach oraz na Słowacji współpracuje już z 16
tysiącami resellerów.

 

CRN Skoro mowa o Czechach: gdy tamtejszy model biznesowy okazał się
skuteczny, czy będziecie próbowali podobnie działać na innych rynkach Europy?

Andrzej
Przybyło
W ostatnim czasie
pozyskaliśmy 70 mln zł z emisji obligacji. Środki te posłużą zmianie struktury
finansowania czeskiego AT Computers. Wprawdzie osiągnęliśmy już pozycję numer
jeden na tamtym rynku, ale widzimy dalsze możliwości dynamicznego wzrostu. Co
do innych rynków europejskich, to na bieżąco obserwujemy i analizujemy
ewentualne szanse biznesowe. Jeśli pojawi się ciekawa możliwość, z pewnością
zastanowimy się nad wejściem na nowy rynek. 

 

CRN Nowe centrum logistyczne w
Magnicach koło Wrocławia… To duża inwestycja. Z takich, których nie boi się
także Action. Natomiast ABC Data twierdzi, że zamiast inwestować we własne
magazyny, lepiej je wynajmować. Jak mawiają czasem w ABC Dacie: „nie jesteśmy z
branży budowy magazynów”. Kto ma rację? 

Andrzej
Przybyło
Podejmując decyzję o
nowej inwestycji, przeanalizowaliśmy różne warianty. W przypadku wynajmu
powierzchni magazynowych należy brać pod uwagę dodatkowe koszty ich adaptacji i
dostosowania do wymogów dystrybucyjnych. Nie będę oceniać motywów, jakimi inne
podmioty kierują się w decyzjach dotyczących logistyki i magazynowania. W
naszym przypadku zadecydowały dwa elementy. Po pierwsze jesteśmy przekonani, że
własne, zbudowane od podstaw centrum logistyczne spełni wszystkie nasze wymogi
i oczekiwania. Dotyczy to m.in. mocno rozwijającego się e-commerce czy usług
dropshippingu. Po drugie na inwestycję uzyskaliśmy dotację w kwocie ponad 24
mln złotych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

 

CRN I co z tego macie?

Andrzej
Przybyło
Dzięki uruchomieniu
centrum logistycznego w Magnicach koło Wrocławia kilkukrotnie zwiększymy ilość
wysyłek dziennych. Zyskaliśmy też możliwość podwojenia liczby indeksów
produktowych. Zastosowane zaawansowane rozwiązania stawiają nasze centrum w
ścisłej czołówce w tej części Europy. To daje nam przewagę rynkową w logistyce,
co dla firmy dystrybucyjnej jest niezwykle istotne. Jednak podstawowa korzyść
to gwarancja dalszego rozwoju. Bez nowego centrum logistycznego, przy obecnej
dynamice naszych wzrostów, nie byłoby to możliwe. Nasze przychody zbliżyły się
już do 7 mld zł i skutecznie umacniamy się na pozycji numer jeden w regionie.

 

CRN A jak idzie rozwój działu
VAD? Dystrybucja z wartością dodaną to bardzo trudna dziedzina dla
broadlinera…

Andrzej
Przybyło
W dziale Enterprise
Business Group ostatni rok był dla nas bardzo udany. Przede wszystkim mocno
poszerzyliśmy ofertę produktów zaawansowanych, m.in. podpisaliśmy kontrakty
dystrybucyjne na rozwiązania serwerowe i sieciowe HP. Od kilku miesięcy w
strukturach biznesowych AB funkcjonuje zespół Presales & Solution Design,
który zajmuje się wsparciem sprzedaży od strony operacyjnej i technicznej przy
realizacji projektów. Pomaga partnerom opracowywać koncepcje techniczne i
projektować rozwiązania, a także prowadzić szkolenia oraz prezentacje dla
klientów. Krótko mówiąc, stale i konsekwentnie 
realizujemy strategię 
dystrybutora z wartością dodaną.

 

CRN Czy możecie to poprzeć danymi na temat wyników działu EBG?

Andrzej Przybyło
Zgodnie z naszą polityką informacyjną nie podajemy cząstkowych danych
dotyczących poszczególnych działów. Nie chcę robić żadnych wyjątków w tej
kwestii.

 

CRN Mamy już w branży odwrócony VAT na sprzęt mobilny, ale już
teraz mówi się o kolejnych problemach, np. z dyskami twardymi. Czy uważacie, że
należy rozszerzyć listę produktów objętych nowymi zapisami?

Andrzej
Przybyło
Mechanizm odwróconego
VAT wszedł w życie dopiero od 1 lipca br. Potrzeba trochę czasu, aby przekonać
się, jakie korzyści i ewentualne problemy niesie ze sobą to rozwiązanie. Mamy
pewne doświadczenia z rynku czeskiego, gdzie odwrócony VAT wszedł od kwietnia.
Choć specyfika tamtejszego rynku jest nieco inna, warto zauważyć, że nie
wpłynęło to w żaden sposób na tamtejszy biznes Grupy AB. W Polsce
długoterminowo spodziewamy się korzystnych efektów i poprawy sytuacji.

 

CRN Jak wygląda teraz proporcja
sprzedaży rozwiązań IT wobec pozostałych, jak RTV/AGD czy zabawki?

Andrzej
Przybyło
Segment IT nadal stanowi
dominującą pozycję w naszych obrotach. Niemniej w planach rozwojowych stawiamy
również na nowe branże: AGD/RTV czy zabawkarską, w których działamy z coraz
bardziej kompleksową ofertą i tam szukamy kolejnych szans biznesowych.

 

CRN A jak będą wyglądać te proporcje za dwa, trzy lata?

Andrzej
Przybyło
Naszym celem jest budowa zrównoważonego biznesu
dystrybucyjnego, w którym każda grupa produktowa odgrywa znaczącą rolę. Dzięki
takiemu podejściu osiągamy stałe wzrosty przychodów oraz zysku i zrobimy
wszystko, aby w przyszłości proporcje udziałów poszczególnych grup produktowych
nadal korzystnie wpływały na te wyniki.