Microsoft, o ile wiem, ma największy kanał partnerski na świecie, który liczy około 470 tysięcy firm. Tym bardziej wszelkie zmiany, które tej społeczności dotyczą, odbijają się szerokim echem. Ostatnio przybrało ono formę dwóch petycji krytykujących podwyżki cen i wprowadzenie zasad New Commerce Experience (NCE). I choć kilka tysięcy podpisów pod obydwiema petycjami to zaledwie niewielki odsetek całej, blisko półmilionowej, społeczności, to należy pamiętać o tym, że rzadko który reseller czy integrator chce ryzykować otwartą krytykę swojego ważnego, a nierzadko najważniejszego czy wręcz jedynego dostawcy.

Do grona tych, którzy się odważyli, zalicza się Piotr Kawecki, prezes ITBoom. Według niego wprawdzie „nowy model rozliczeń pakietów Microsoft 365, który premiuje dłuższy okres subskrypcji, jest standardem na rynku”, niemniej „jednak ‘oryginalność’ podejścia Microsoftu polega na tym, że zamiast obniżki stawki dla subskrypcji rocznej – zastosowano podwyżkę dla opłaty miesięcznej. Widać dysproporcję i brak dywersyfikacji cennika, który mógłby być uzależniony od rynku. Wciąż 1 euro dla polskiej firmy to znacząco wyższa kwota niż dla niemieckiej, francuskiej czy brytyjskiej. Chmura jest za droga! Trzeba jasno powiedzieć, że gdyby chmura w Polsce była tańsza, to transformacja cyfrowa nabrałaby właściwego tempa”.

Nowe pomysły Microsoftu ocenił także Jakub Skałbania z Netwise’a: „Microsoft zachowuje się w kontekście chmury jak polski rząd, czyli mówi dokładnie odwrotnie niż robi. Jak ogłaszali NCE (taki ‘Nowy Ład’), to wiadomo było, że pod płaszczykiem ‘zwiększenia elastyczności klientom i rentowności partnerom’ kryje się nic innego jak zabranie marż partnerom i podwyżka cen. W niektórych produktach całkowite zabranie marż. Przykład z dzisiaj – cena Power BI Premium, którą ma partner w NCE, jest identyczna z tą, jaką klient widzi na stronach Microsoft. Po co więc partner miałby teraz sprzedawać licencje, utrzymywać siły, generować faktury itd.? Nie wiem”.

Ja także nie wiem, natomiast jestem przekonany, że duzi i mali dostawcy usług chmurowych uważnie przyglądają się działaniom Microsoftu, który przy okazji podwyżek zastępuje dotychczas istniejące  standardowe poziomy partnerskie typu Silver i Gold nowymi algorytmami, które na bieżąco oceniają poszczególnych partnerów pod różnymi kątami. Jestem przekonany, że taki sposób współpracy z kanałem partnerskim będzie się w nadchodzących latach upowszechniał, co będzie służyło optymalizacji biznesu u producentów, a jednocześnie podwyższy poprzeczkę integratorom. I wcale nie jestem pewien, czy z korzyścią dla klientów końcowych…