CRN
Zaawansowane systemy IT stają się coraz bardziej
skomplikowane. Czy uzasadniona jest teza, że szkolenie użytkowników na wysokim
poziomie staje się stratą czasu i pieniędzy, gdyż ta wiedza będzie
bezużyteczna za 2 – 3 lata?

Don Field Rzeczywiście,
technologia – szczególnie w obszarze chmur obliczeniowych
– zmienia się bardzo szybko. Niemniej uważamy, że nadal jest potrzeba
posiadania wiedzy przez użytkowników, a nie tylko przez partnerów
– odzwierciedlają to też statystyki przeszkolonych osób, bo wciąż to
użytkownicy mają liczebną przewagę nad partnerami. Ale jednocześnie
w pełni zgadzam się, że przy tak szybko zmieniającej się technologii
rośnie wartość wyedukowanego partnera. Oczekujemy, że będzie on utrzymywał
swoje umiejętności na wysokim poziomie. Dzięki temu stanie się zaufanym doradcą,
od którego klienci mają prawo oczekiwać profesjonalnej ekspertyzy.

 

CRN
Ile jest w Polsce ośrodków ze statusem Microsoft Learning Partner?

Don
Field
Obecnie jest 26
Autoryzowanych Ośrodków Szkoleniowych Microsoft. Część z nich ma kilka
oddziałów, dlatego liczba rzeczywistych placówek jest większa – około 50.
Większość tych firm jest uprawniona nie tylko do prowadzenia szkoleń, ale może
także egzaminować słuchaczy. W sumie w Polsce jest około 21 tys.
certyfikowanych przez Microsoft osób, a łącznie mają one ok. 68 tys.
certyfikacji.

 

CRN To niemała
liczba ośrodków. Czy rzeczywiście w Polsce są tak duże potrzeby
w zakresie profesjonalnej wiedzy związanej z produktami Microsoft?

Don
Field
Mnie ta liczba w ogóle
nie zaskakuje, jest satysfakcjonująca, podobnie jak w innych krajach. Na
polskim rynku pracy wykształceni informatycy są w cenie i jest na
nich duże zapotrzebowanie. Potrzebę tę zauważają zarówno firmy będące
użytkownikami naszych technologii, nasi partnerzy, jak też ośrodki akademickie,
z którymi współpracujemy. Warto tu zwrócić szczególną uwagę na partnerów,
bo to oni deklarują, że chętnie zatrudnią kolejne osoby specjalizujące się
w coraz bardziej popularnych dziś obszarach, jak np. Business
Intelligence. Poza tym w 2012 roku miały miejsce premiery wielu nowych
produktów Microsoft. Taka sytuacja zawsze indukuje większe zainteresowanie
szkoleniami – w firmach następuje migracja do nowych rozwiązań,
którymi powinni zarządzać wykwalifikowani administratorzy. Bardzo szybko będzie
rosło też zainteresowanie osobami specjalizującymi się w zakresie chmur
obliczeniowych.

 

CRN To, że osoby odpowiedzialne za IT powinny
specjalizować się w wybranych przez siebie obszarach, jest oczywiste. Czy
natomiast same centra edukacyjne także mają swoje specjalizacje?

Don Field Większość
centrów stara się być uniwersalnymi i zaspokajać zróżnicowane potrzeby
rynku. Zatrudniają własnych trenerów bądź szukają na rynku trenerów
specjalizujących się w obszarach, w których chcą zorganizować
szkolenie. Swojej specjalizacji próbują szukać mniejsze centra szkoleniowe, bo
jest to dla nich lepsza forma promocji. Większość jednak chce pokrywać jak
największy obszar.

 

CRN Czy
wszystkie centra edukacyjne są prowadzone przez aktualnych partnerów Microsoft,
będących także integratorami rozwiązań systemowych?

Don
Field
Wszystkie te firmy muszą
być członkami programu Microsoft Partner Network. Status Learning Partner jest
jedną z możliwych do uzyskania kompetencji. Trzeba też podkreślić, że
większość tych firm ma również inne kompetencje, dzięki czemu mogą także
działać jak klasyczni integratorzy systemowi. W Polsce ten trend widać
wyjątkowo wyraźnie: tutejsi partnerzy są zdecydowanie bardziej uniwersalni niż
partnerzy Microsoft w innych krajach.