Janusz Cieszyński został kilka tygodni temu powołany na stanowisko ministra cyfryzacji. Dotychczas był Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, ale też dla środowiska nieformalnie szefem nieistniejącego już (jeszcze?) resortu, jego twarzą i sprawnym gospodarzem projektów cyfrowych. Bardzo się cieszę, że resort odżywa, bo może to świadczyć o głębszym uświadomieniu sobie przez rządzących potrzeby cyfryzacji państwa. Może wzorem innych państw będziemy mieli kiedyś wicepremiera od cyfryzacji?

Bardzo mnie jednak martwi, że resort odżywa ad hoc, bo chciałabym poznać jego strategię, strukturę, umiejscowienie w ekosystemie instytucji cyfryzacyjnych i kompetencje względem cyfryzacji innych resortów. Chciałabym też poznać jego relacje z planowaną Agencją Informatyzacji (o której utworzenie oraz likwidację resortu występowałam w 2017 r.) w zakresie decyzji o architekturze informacyjnej państwa, koordynacji cyfryzacji administracji publicznej czy zakresie decyzyjności. W tym kontekście warto podkreślić, że cyfryzacja powinna być apolityczna, ponad podziałami oraz być sprawna operacyjnie.

Bardzo mnie cieszy, że resort odżywa, bo to mu da więcej siły w silosowej polskiej administracji i wobec innych resortów. Natomiast bardzo mnie przy tym martwi, że ten resort odżywa bez żadnych konsultacji ze środowiskiem i społeczeństwem, bo nie wiemy jaka jest strategia współpracy państwa z biznesem, udostępniania zasobów cyfrowych państwa dla biznesu, ani strategia cyfryzacji usług publicznych pod względem praw człowieka i obywatela (mam w pamięci apkę covidową, przy której różne rzeczy się działy). Tymczasem cyfrowość może być znakomicie wykorzystywana do kontroli i paraliżowania ludzkiej aktywności. Nie bez przyczyny najlepiej sobie radzi z cyfryzacją swoich zadań Ministerstwo Finansów…

Utworzenie Ministerstwa Cyfryzacji w 2015 r. poprzedzone było moimi i mojego zespołu publikacjami dotyczącymi strategii Polski Cyfrowej i przyszłego resortu. Teraz czekam na strategię nowego ministra cyfryzacji z dużą dozą ciekawości. Zwracając przy tym uwagę, że mObywatel rozwinął się w kierunku, który pokazuje, że zespół resortu cyfryzacji oraz podległych mu jednostek nie utracił zapału i kompetencji, mimo że decyzje polityków huśtają nim jak fale łupinką orzecha. Jest moc i niech będzie jej coraz więcej!

Anna Streżyńska  

Jest prezesem zarządu MC² Innovations, byłą minister cyfryzacji, jak też członkinią Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.