Jaki jest podział kompetencji między kierowanymi przez Państwa działami Instytutu?

Magdalena Hajduk Biuro Nowych Technologii powstało w 2021 roku. Zrodziło się z potrzeby nawiązania dialogu z młodymi ludźmi. Nowe projekty i narzędzia miały pomóc nawiązać kontakt z nowym pokoleniem, pozwolić nauczać historii w sposób, który lepiej trafia do młodych osób. Zadaniem Biura jest przygotowywanie projektów z wykorzystaniem nowych technologii dla utrzymania dialogu z młodzieżą. W celu zwiększenia efektywności tego pomysłu, przeprowadziliśmy badanie potrzeb i oczekiwań młodych ludzi w zakresie historii i edukacji.

Jakie były główne konkluzje?

Magdalena Hajduk 77 procent badanych stwierdziło, że chce się uczyć historii, ale za pomocą innego języka komunikacji. W oparciu o wyniki tego badania zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt.

Co to za projekt?

Magdalena Hajduk To jest gra komputerowa pt. „Gra szyfrów”. Jej premiera miała miejsce w ubiegłym roku na targach gamingowych. Po miesiącu mieliśmy już sto tysięcy pobrań przez platformę Steam. Od września ubiegłego roku jest włączona do obligatoryjnych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli historii. Jej fabuła oparta jest na działaniach polskich kryptologów podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Pokazuje, że nasz kraj ma bohaterów nie tylko zasłużonych bezpośrednio w walce, ale też może się pochwalić sukcesami na niwie działań intelektualnych.

Jaka jest rola działu IT w przygotowywaniu projektów multimedialnych dla młodzieży?

Sebastian Górkiewicz Nasze działania mają charakter bardziej wewnętrzny – zapewniamy wsparcie od strony technicznej, służymy wiedzą ekspercką, pomagamy przy organizacji przetargów. Zadaniem Biura Nowych Technologii jest wprowadzanie zmian związanych z cyfryzacją i realizacją procesu transformacji cyfrowej. Biuro Informatyki udziela natomiast wsparcia w tych działaniach poprzez udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej. Mamy dwa centra przetwarzania danych – podstawowe i zapasowe. Obsługują one nasz najważniejszy system informatyczny, a więc Cyfrowe Archiwum IPN. Działa ono w oparciu o dwie macierze obiektowe. Pozostałe serwery aplikacyjne są zwirtualizowane.

W jaki sposób powstało Cyfrowe Archiwum? Czy stworzyliście je własnymi siłami?

Sebastian Górkiewicz System napisała kilka lat temu na nasze zlecenie zewnętrzna firma informatyczna. Przekazała nam gotowy produkt wraz z kodami źródłowymi. Niedawno został zmodyfikowany, przeniesiony na macierze obiektowe, co dało lepszy, szerszy i szybszy dostęp do zasobów archiwalnych. Rozwój systemu następuje w ramach zamówień publicznych. W ubiegłym roku wprowadziliśmy repozytorium multimedialne z filmami. Wcześniej były głównie skany dokumentów i zdjęcia. Teraz jesteśmy na etapie analizy architektury systemu – co zmienić, co utrzymać, jakie pojemności będą potrzebne, jakie funkcjonalności muszą zostać zapewnione. Pracujemy w modelu agile’owym, rozwijając system. Odpowiadamy na kolejne, pojawiające się potrzeby i wyzwania.