CRN W jakich specyficznych obszarach działalności Stoen Operator wykorzystuje systemy informatyczne?

Michał Maciejewski Jesteśmy firmą z branży dystrybucji energii elektrycznej. W tej branży rozwiązania IT, poza klasyczną obsługą przedsiębiorstwa, pomagają w realizacji czterech głównych procesów biznesowych: kierowanie i zarządzanie siecią elektroenergetyczną, eksploatacja sieci, przyłączenia do sieci, w tym inwestycje i modernizacje oraz zarządzanie licznikami energii elektrycznej wraz z pozyskiwaniem i zarządzaniem danymi pomiarowo-rozliczeniowymi z liczników.

Działacie na rynku regulowanym. Z jakimi związanymi z tym wyzwaniami macie obecnie do czynienia?  

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja prawa energetycznego, wprowadzając zmiany związane z koniecznością instalacji liczników zdalnego odczytu oraz wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii – CSIRE. Poza wdrożeniem centralnego data hubu, standaryzuje on około 50 obecnych na rynku energii procesów biznesowych, z czego około 70 procent dotyczy operatora systemu dystrybucyjnego. Zmiany te muszą zostać odzwierciedlone w systemach IT używanych w back-office oraz obsługujących klientów i partnerów biznesowych. Nowe regulacje oznaczają dla nas konieczność montażu nowych liczników zdalnego odczytu. Do końca 2023 roku na terenie Warszawy zostanie zainstalowanych 150 tysięcy sztuk, a do 2028 roku aż 800 tysięcy. Wprowadzenie inteligentnego opomiarowania wymaga też instalacji zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej koniecznej do zdalnej, dwukierunkowej komunikacji licznika z aplikacją centralną. Dodatkowo od 2022 roku znacznie zwiększamy wartość inwestycji w inteligentne rozwiązania sieciowe. To jeden z naszych priorytetów, który jest częścią globalnej strategii Grupy E.ON. Dla działu IT oznacza to znaczący wzrost telemechaniki na stacjach elektroenergetycznych. Zwiększy się również liczba urządzeń, takich jak wskaźniki zwarć i zdalnie sterowane rozdzielnice – zarządzane i monitorowane przez systemy klasy SCADA. W dzisiejszych realiach sieci IT i OT bardzo się do siebie zbliżyły i wzajemnie się przenikają. Wymaga to rozszerzenia obecnie stosowanych standardów i wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa również na systemy OT. Tutaj wyzwaniem jest wzajemne zrozumienie się dotychczas rozłącznych obszarów – inżynierskiego, operacyjnego i bezpieczeństwa IT.

Które z wykorzystywanych systemów i rozwiązań mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy i realizowanych przez nią zadań?

Stoen Operator, jako dystrybutor energii elektrycznej, jest dostawcą tak zwanej usługi kluczowej. W tym kontekście ważną rolę odgrywają systemy wspierające bezpieczeństwo dostaw oraz zapewniające zachowanie ciągłości tej usługi. Mówimy tu o rozwiązaniach klasy SCADA do zarządzania siecią elektroenergetyczną oraz wspierania jej eksploatacji i modernizacji. Aby sprostać potrzebom coraz większej liczby odbiorców, należy sukcesywnie rozbudowywać sieć. Ważne są więc dla nas także systemy umożliwiające obsługę inwestycji i nowych przyłączeń. Odpowiadamy nie tylko za dostarczenie danych pomiarowych do rozliczeń klientów indywidualnych oraz firm, ale także za rozliczenie usługi dystrybucji. W tym celu wykorzystujemy systemy służące do akwizycji danych pomiarowych, ich obróbki oraz billingu.

Jak w praktyce odbywa się zarządzanie informatyką? Na ile jest ono scentralizowane, a na ile daje możliwość stosowania lokalnych rozwiązań?

Korzystamy z systemów centralnych tam, gdzie mamy ustandaryzowane procesy na poziomie całej grupy kapitałowej. Dotyczy to głównie systemów klasy ERP odpowiadających za księgowość, finanse, kontroling, podatki i zakupy. Pozostała część architektury IT, obsługująca resztę procesów biznesowych, zarówno od strony aplikacyjnej, jak i infrastrukturalnej – mamy dwa centra danych w Warszawie – jest zarządzana lokalnie. Również planowanie i zarządzanie portfolio IT odbywa się lokalnie, w poszczególnych spółkach grupy. O planach centralnych wdrożeń wiemy na tyle wcześnie, że możemy dostosować do nich lokalne wymagania oraz zsynchronizować projekty w harmonogramach i planach budżetowych. Mamy jedno narzędzie do zarządzania portfolio projektów IT, które daje podgląd wszystkich projektów – nie tylko zresztą z obszaru IT – prowadzonych przez spółki Grupy E.ON. Dodatkowo w ramach Energy Networks, z udziałem wszystkich spółek dystrybucyjnych Grupy E.ON, poza cykliczną wymianą wiedzy pomiędzy szefami i działami IT, mamy arenę, gdzie prezentujemy pomysły i rozwiązania IT. Dzięki temu każda spółka może zgłosić swoją propozycję rozwiązania IT, które może stać się standardem grupowym oraz skorzystać z pomysłów innych.