CRN Projekt GAIA-X powstał, ponieważ w gronie pięciu największych dostawców chmury w Europie są jedynie firmy amerykańskie i chińskie. Zmienić ten krajobraz mają nowe, odgórne regulacje. Czy jednak nie spowodują przeregulowania tego rynku i w efekcie spowolnienia rozwoju usług chmurowych oraz wzrostu ich cen?

Yann Lechelle Pewien stopień regulacji jest nieunikniony, biorąc pod uwagę stawkę, o której mówimy. Rozwiązania chmurowe są już dość dojrzałe w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza chmura publiczna, której pionierem i głównym dostawcą jest AWS. Technologia chmury publicznej w Europie jest mniej rozwinięta. W tym sensie spowolnienie rozwoju technologii chmurowej może w rzeczywistości być korzystne dla Europejczyków, którzy zyskają czas, by nadrobić zaległości w zakresie integracji z rozwiązaniami chmurowymi. W Scaleway nie podlegamy amerykańskiej ustawie dotyczącej chmury i dlatego jesteśmy znacznie mniej podatni na eksterytorialną presję i ryzyko.

A jakie znaczenie ma ustawa Cloud Act dla europejskich użytkowników chmury?

Cloud Act rzuca cień na nasze głowy. Stosunki geopolityczne między Europą, jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi są znormalizowane i przyjazne, ale niedawne wydarzenia w polityce zagranicznej, wojny handlowe i zmiana równowagi sił światowych, mogą zmienić sposób, w jaki Stany Zjednoczone wykorzystują swoje eksterytorialne zasoby. W wersji skrajnej może dojść do przejmowania i wykorzystywania zasobów chmury w Europie, w tym wszystkich znajdujących się w niej danych. Chociaż taki scenariusz jest stosunkowo mało prawdopodobny, jest możliwy i spowodowałby utratę suwerenności w wielu dziedzinach, w tym w polityce, wojsku, finansach, bankowości, medycynie, nauce… Obecnie kluczową kwestią jest to, by użytkownicy końcowi zaczęli to zagrożenie zauważać i byli go bardziej świadomi, co powinno się przekładać na żądanie zmian. Jesteśmy realną alternatywą, która wzmacnia strategiczną niezależność naszych klientów i zapewnia użytkownikom końcowym swobodę wyboru i łatwość zmiany usługodawcy. Poza Stanami Zjednoczonymi zarówno Chiny, jak i Rosja wprowadziły radykalne środki ochrony w celu zapobieżenia lub zminimalizowania takich zależności.

Czy rzeczywiście wierzy Pan, że takimi działaniami będzie można powstrzymać dynamiczną ekspansję amerykańskich i chińskich dostawców chmury?

Prawdą jest, że amerykańscy i chińscy dostawcy oferują doskonałe produkty, mają do dyspozycji potężny marketing i lobbing. Jednak nie chodzi o to, aby przeciwdziałać ich rozwojowi, ponieważ naprawdę wierzę, że globalizacja i geopolityczny multilateralizm przynoszą ludzkości większą wartość niż jakakolwiek nacjonalistyczna doktryna. Kluczem jest przywrócenie równowagi
poprzez redystrybucję choćby części budżetów do lokalnych dostawców, dzięki czemu pomożemy im się rozwijać i utrzymamy kontrolę nad danymi oraz wartością dodaną, którą wnoszą. Ograniczymy i złagodzimy efekt wzrostu podmiotów spoza Europy.

Czy inicjatywy w rodzaju GAIA-X nie skłonią gigantów spoza Europy do intensyfikacji tego rodzaju inwestycji w innych regionach?

Absolutnie nie. Po raz kolejny podkreślam, że Europa jest rynkiem dojrzałym i stanowi wspaniałą okazję do rozwoju dla graczy z USA i Chin. Tak naprawdę, jest to prawdopodobnie jedyny dla nich kierunek rozwoju poza Afryką, której zajmie sporo czasu, aby osiągnąć dojrzałość pod względem rozwiązań chmurowych. Giganci technologiczni nie tylko będą nadal inwestować, ale wykorzystają wszystkie możliwe metody, aby spowolnić, utrudnić, skomplikować lub – odwrotnie – przyłączyć się do takich inicjatyw jak GAIA-X i spożytkować je dla osiągnięcia własnych korzyści. Tak czy inaczej, lokalna obecność ma kluczowe znaczenie, by być bliżej użytkowników końcowych – chociażby po to, by unikać opóźnień w przesyle danych.

Jaki konkretnie wkład w GAIA-X chce wnieść Scaleway?

Właściwe poprowadzenie tego przedsięwzięcia jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ wierzymy, że GAIA-X może pomóc uzyskać – czy też może raczej odzyskać – przewagę konkurencyjną w Europie. Stawka jest wysoka, a działające w biznesie technologicznym siły lobbistyczne potężne. Interesuje nas przede wszystkim to, w jaki sposób GAIA-X może przywrócić Europie potencjał działania na rynkach chmury obliczeniowej i zarządzania danymi, wyrównując szanse naszego kontynentu. Chodzi nam przede wszystkim o zapewnienie europejskim klientom swobody wyboru i łatwości zmiany dostawcy usług.

Rozmawiał Tomasz Gołębiowski