CRN
Czy G Data ostatecznie rezygnuje z rozwiązania wykorzystującego dwa
niezależne skanery DoubleScan?

Łukasz Nowatkowski Nie. Rozwiązania G Data zawsze skupiały się na wykorzystaniu dwóch
niezależnych silników antywirusowych. W ten sposób osiągamy najwyższy poziom
ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Szybkość rozpoznawania
poprzedniego silnika DoubleScan była imponująca i została potwierdzona
w wielu niezależnych testach. To nie przypadek, że DoubleScan okazał się
najlepszą obroną antywirusową na świecie.

 

CRN
Jaki był więc cel prac nad nową technologią?

Łukasz
Nowatkowski
W ten sposób odpowiadamy na zmieniające się
uwarunkowania rynkowe: dążenie użytkowników do większej wydajności, wymóg
proaktywnych technologii, jak również elastyczne reagowanie na najnowsze
zagrożenia. Wszystko to wymaga jeszcze lepszych rozwiązań, a takim jest
z pewnością G Data CloseGap.

 

CRN Czy
technologia CloseGap jest szybsza niż wcześniej wykorzystywana DoubleScan?

Łukasz
Nowatkowski
W porównaniu z poprzednią technologią CloseGap
zużywa o wiele mniej zasobów systemowych. Nasze pierwsze testy wewnętrzne
wykazały wzrost wydajności rzędu 30–40 proc.

 

CRN
Jakie są inne zalety CloseGap?

Łukasz
Nowatkowski
Technologia CloseGap jest najbardziej precyzyjna
w obronie przed złośliwym oprogramowaniem oraz zaskakuje szybkością.
Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiędzy pierwszym wykryciem szkodnika
a uaktualnieniem baz sygnatur jest często decydujący. W naszym
przypadku średnia to 33 minuty, co plasuje G Datę w czołówce rankingu. CloseGap
to nowy sposób zabezpieczeń, bazujący na ochronie proaktywnej połączonej
z najnowszymi bazami sygnatur, tworzący potężną Hybrid Active Protection.

 


CRN
Jakie inne technologie tworzą Hybrid Active Protection?

Łukasz Nowatkowski To proaktywne metody ochrony: BankGuard, kontrola zachowań, WebCloud
i oczywiście CloseGap.

 

CRN Jaki
silnik zastosowano w nowej wersji dla użytkowników domowych poza CloseGap?

Łukasz Nowatkowski Nasz silnik antywirusowy to kombinacja technologii G Data
i Bitdefendera. Ponieważ podwójne skanowanie zużywa proporcjonalnie dużo
mocy obliczeniowej, nowa technologia działa jedynie w momencie, kiedy jest
niezbędna. Umożliwia to uniknięcie nadmiernego wykorzystywania zasobów
komputera.

 


CRN
Czy można wybrać używanie tylko jednego silnika, na przykład G Data?

Łukasz Nowatkowski Poprzednia technologia
DoubleScan w wielu testach pokazała swoje zalety i skuteczność.
Technologia CloseGap już na etapie projektowania była przeznaczona do użytku
z drugim silnikiem. Nigdy nie rozwijano technologii CloseGap jako
niezależnego, pojedynczego silnika AV. Dlatego też nie ma mowy o użyciu
tylko jednego silnika, ponieważ traktujemy technologię CloseGap jako całość.

 


CRN
Czy w wersji biznesowej także planowana jest taka kombinacja?

Łukasz
Nowatkowski
Integracja nowej technologii z pakietem biznesowym
planowana jest na jesień.

 

CRN W jakich
produktach w pierwszej kolejności będziemy mogli korzystać
z technologii CloseGap?

Łukasz
Nowatkowski
Są to: G Data AntiVirus 2014, G Data InternetSecurity
2014 i G Data TotalProtection 2014.

 


CRN Pytanie trochę z innej beczki: czy Natalia
Kaspersky i nabycie przez nią udziałów w G Data Software mają coś
wspólnego z nową technologią?

Łukasz
Nowatkowski
Nie. Rozwój CloseGap rozpoczął się na długo przed
dołączeniem do nas Natalii Kaspersky, która jednak podkreśla, że ma
entuzjastyczne podejście do tej koncepcji i jej wykonania oraz ufa
technologii „made in Germany”.