CRN Polska Przypomnijmy definicję cloud computingu według Microsoftu.

Dariusz Piotrowski Dzisiaj chmura jest definiowana na tysiące sposobów, co dezorientuje zarówno dostawców, jak i odbiorców. Microsoft chce uprościć pojęcie cloud computingu. Według nas są to usługi dostępu do aplikacji i infrastruktury za pośrednictwem Internetu, świadczone w ramach abonamentu. W chmurze odnajdziemy elementy typowe dla komputera stacjonarnego: sprzęt, system operacyjny i aplikacje. Analogicznie, w chmurze można umieścić infrastrukturę (infrastructure as a service – centra serwerowe), platformy software’owe (platform as a service – system operacyjny, w przypadku Microsoftu jest to Azure) oraz aplikacje (software as a service – oprogramowanie użytkowe). Nasza platforma Azure daje firmom, specjalizującym się w tworzeniu oprogramowania, wiele możliwości. Partnerzy mogą przenieść swoje aplikacje właśnie w środowisko chmury lub stworzyć nowe programy w oparciu o tę platformę i sprzedawać je w modelu subskrypcyjnym.

CRN Polska Czym dokładnie jest Azure?

Dariusz Piotrowski W Azure można wyróżnić kilka istotnych elementów. Przede wszystkim jest to moc obliczeniowa gigantycznych centrów danych, złożonych z dziesiątków tysięcy serwerów rozmieszczonych na całym świecie. Azure zapewnia również przechowywanie danych i zarządzanie nimi za pomocą MySQL (relacyjnej bazy danych firmy Microsoft). Ponadto pozwala wykorzystać moc obliczeniową i miejsce służące do gromadzenia danych w celu stworzenia aplikacji przeznaczonych dla użytkowników końcowych. Warto wspomnieć, że Azure to platforma uniwersalna, dostosowana do różnych języków programowania (oprócz .net Azure akceptuje język Java, PHP i inne).

CRN Polska Jakie przedsiębiorstwa mogą tworzyć aplikacje na bazie Azure?

Dariusz Piotrowski Z Azure mogą korzystać nawet najmniejsze firmy. To jest znacząca zmiana, bo jeszcze niedawno platforma ta dostępna była w praktyce tylko dla gigantycznych przedsiębiorstw: banków, operatorów telekomunikacyjnych, wielkich firm software’owych. Dzisiaj aplikacje w Azure mogą opracowywać nawet studenci, którzy właśnie rozpoczynają działalność i nie mają środków na zakup serwerów.

CRN Polska Ile firm korzysta obecnie z tej platformy?

Dariusz Piotrowski Na świecie mamy już 40 mln subskrybentów usług online świadczonych na bazie Azure. Platformy tej używają dziesiątki tysięcy firm programistycznych. W Polsce mamy kilkuset abonentów. Każdego dnia 20 – 25 firm zaczyna testować możliwości wykorzystania tego środowiska na swoim poletku. Azure i usługi online opierające się na niej pojawiły się w Polsce wiosną 2010 r., ich promocja zaczęła się na dobre dopiero po wakacjach.

CRN Polska Może pan podać konkretne przykłady wykorzystania Azure w Polsce?

Dariusz Piotrowski Obecnie rynek jest na etapie przenoszenia gotowych aplikacji na platformę Azure lub przygotowywania nowych programów i usług, które z założenia mają funkcjonować w tym środowisku. Nie mogę podać nazw konkretnych firm ze względu na konkurencję. Spodziewamy się, że na przełomie 2010 i 2011 r. pojawi się pewna liczba aplikacji działających w chmurze.

CRN Polska Co partnerzy Microsoftu zyskują, wchodząc w chmurę?

Dariusz Piotrowski Platforma Azure pozwala szybciej przygotować aplikację, jednocześnie mniej inwestując w to przedsięwzięcie. Partnerzy nie muszą kupować serwerów, dbać o aktualizowanie systemów operacyjnych. Otrzymują to wszystko od Microsoftu w zamian za miesięczną opłatę. Jesteśmy teraz na początku drogi wiodącej do rozpowszechniania się sprzedaży usług informatycznych w chmurze. Nie mam jednak wątpliwości, że jest to właściwa droga.

CRN Polska Partnerzy nie będą już sprzedawać licencji na oprogramowanie?

Dariusz Piotrowski Sprzedaż licencji będzie szła swoim torem, równolegle do rozwoju cloud computingu. Istnieją pewne programy, które mają krytyczne znaczenie dla przedsiębiorstw. Nie można ich przenieść do chmury, np. ze względu na bezpieczeństwo. Mimo wszystko możliwość korzystania z oprogramowania w modelu subskrypcyjnym jest dla firm kusząca. Zapewnia dostosowywanie kosztów infrastruktury IT i oprogramowania do aktualnej liczby pracowników.

CRN Polska Barierami w sprzedaży aplikacji umiejscowionych w chmurze mogą być obawy klientów o bezpieczeństwo danych, a także dotyczące przepustowości łączy internetowych.

Dariusz Piotrowski Pojawieniu się nowych technologii na rynku praktycznie zawsze towarzyszyły wątpliwości związane z bezpieczeństwem danych użytkowników. Mogę zapewnić, że rozwiązania proponowane przez Microsoft są całkowicie bezpieczne. Platforma Azure spełnia wymagania certyfikatu ISO 27?001, który odzwierciedla standardy unijne. Trzeba podkreślić, że w bardzo dużym stopniu za bezpieczeństwo danych odpowiadają użytkownicy. Wycieki zdarzają się najczęściej z prozaicznych powodów, np. udostępnienia hasła nieupoważnionym osobom. Wszyscy używamy e-maila i nikt nie zastanawia się, w jaki sposób zabezpieczona jest poczta elektroniczna. Decyzje o tym, które komponenty IT czy funkcje wykorzystywane przez użytkowników zostaną umieszczone w chmurze, powinien podjąć klient po gruntownej analizie zysków oraz ryzyka. My zaś służymy radą i doświadczeniem w trakcie procesu decyzyjnego. Na początek zalecamy przeniesienie do chmury prostych narzędzi, które są najbardziej rozpowszechnione, np. portali, poczty elektronicznej. Bardziej skomplikowane usługi, np. CRM, mogą trafić do chmury w następnym kroku. Z kolei obawy dotyczące łączy internetowych można również łatwo rozwiać. Dzisiaj bez przeszkód przesyłamy zdjęcia, ściągamy filmy, wysyłamy pocztę. Dlaczego łącza miałyby się okazać niesatysfakcjonujące, jeśli zaczęlibyśmy korzystać również z aplikacji przez Internet? Chmura nie wprowadza dodatkowych obciążeń dla łączy. Jeżeli mówimy o migracji ruchu komercyjnego przedsiębiorstw do Internetu, to wiadomo, że łącze powinien ocenić za każdym razem specjalista, np. nasz partner.

CRN Polska Czy przedsiębiorstwa będą budowały własne, prywatne chmury?

Dariusz Piotrowski O wyborze rozwiązania zawsze decyduje koszt. Jeżeli okaże się, że korzystanie z oprogramowania w chmurze publicznej będzie tańsze, to firmy będą się na to decydować. Koszty utrzymania własnego centrum danych są dość wysokie. Trzeba na bieżąco dbać o aktualizację oprogramowania, rozbudowywać serwerownie, opłacać pracowników. Tymczasem usługa kupowana od jednego z naszych partnerów nie tylko spełnia wymagania dotyczące jakości, ale jest tańsza.

CRN Polska Dlaczego klienci mieliby wybierać akurat usługi Microsoftu?

Dariusz Piotrowski Przewaga Microsoftu polega na tym, że przeniósł do chmury aplikacje, które użytkownicy znają i do których są przyzwyczajeni. Aplikacje znajdujące się w chmurze mają takie same interfejsy, tak samo się z nich korzysta, jak z zainstalowanych na dysku komputera. Poza tym klienci mogą zdecydować, które programy chcą umieścić w chmurze, a które pozostawią na miejscu, w infrastrukturze firmy. Konkurencja z reguły nie daje klientom takiego wyboru, proponuje oprogramowanie wyłącznie w chmurze.

CRN Polska Czy polscy resellerzy chętnie sprzedają Business Productivity Online Suite, czyli pakiet usług online Microsoftu?

Dariusz Piotrowski W tym przypadku partnerzy zarabiają na prowizji od sprzedaży abonamentu. Chciałbym jednak, by nie traktowali usług BPOS tak, jak sprzedaży licencji na oprogramowanie. Powinien być to raczej punkt wyjścia do zaoferowania odbiorcom nowych usług. Resellerzy mogą przygotować ofertę własnych aplikacji, opartych na programach Microsoftu. Do tego potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, ponieważ czas prostej odsprzedaży oprogramowania powoli się kończy.

CRN Polska Jak propagujecie wiedzę o cloud computingu?

Dariusz Piotrowski Jak już wspominałem, definicja chmury jeszcze długo będzie przedmiotem debat i zmian. Również dla programistów platforma Azure jest nowością. Dlatego mówimy o cloud computingu przy każdej okazji: na seminariach, spotkaniach, konferencjach, wiele informacji dystrybuowanych jest za pośrednictwem Internetu. W centrach edukacyjnych rozpoczął się cykl szkoleń na temat platformy Azure. Microsoft promuje też książkę „Windows Azure. Platforma cloud computing dla programistów” napisaną przez naszych specjalistów. To pierwsza taka pozycja na rynku. Zawiera informacje o chmurze, a także wyjaśnienia, krok po kroku, jak opracować aplikację w środowisku Azure. Książkę można kupić u naszego partnera (www.promise.pl) i w specjalistycznych księgarniach.