CRN Polska Do zespołu Axisa dołączyła pani w styczniu 2009
r. W jakim stopniu udaje się pani realizować strategię producenta w Polsce?

Agata Majkucińska Moim zadaniem było wzmocnienie kanału
partnerskiego firmy w naszym kraju, który jest słusznie uważany przez jej
centralę za jeden z rynków europejskich o największym potencjale. W ciągu
ostatniego roku przekonałam kilkudziesięciu resellerów do oferowania klientom
rozwiązań Axisa. Poszerzyło się także grono naszych dystrybutorów.

 

CRN Polska O ile w tym czasie wzrosła sprzedaż?

Agata Majkucińska Z kwartału na kwartał zapotrzebowanie na
nasze produkty ze strony dystrybutorów jest większe, więc optymistycznie
patrzymy w przyszłość. Tylko w III kwartale 2010 r. odnotowaliśmy globalnie
30-proc. wzrost sprzedaży. Ten wynik świadczy o dynamicznym rozwoju polskiego
rynku sieciowego nadzoru wizyjnego, a także o zwiększaniu się w nim udziału
Axisa.

 

CRN Polska W ostatnim czasie zajmowała się pani m.in.
popularyzowaniem programu partnerskiego w Polsce.

Agata Majkucińska Postawiliśmy na edukację, tzn.
pracowaliśmy nad poszerzaniem wiedzy partnerów o możliwościach, jakie
zapewniają nasze rozwiązania. Jednym z przykładów tego typu działalności są
warsztaty poświęcone standardowi HDTV, które z Nadirem Yilmazem, channel
managerem CEE & Baltics, poprowadziłam specjalnie dla dystrybutorów,
instalatorów, integratorów, a także użytkowników systemów nadzoru wizyjnego.
Liczba chętnych do uczestnictwa w kursie przekonała nas, że istnieje znaczące
zainteresowanie tego rodzaju wiedzą, dlatego już planujemy kolejne szkolenia w
bieżącym roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat mocno zwiększyliśmy
rozpoznawalność marki. Odnoszę wrażenie, że polscy klienci przekonują się do
wydajnych i elastycznych rozwiązań opartych na IP, które są w dodatku
relatywnie tanie. Dowiodły tego przeprowadzone ostatnio niezależne badania
porównawcze kosztów analogowego i cyfrowego systemu nadzoru wizyjnego. Okazało
się, że rozwiązania bazujące na IP są średnio o 13 proc. tańsze od analogowych.

 

CRN Polska Jakie efekty przyniosły wszystkie te zabiegi?

Agata Majkucińska Od stycznia 2009 r. nasz kanał partnerski
poszerzył się o ponad 200 firm. Świadczy to o dużym zaufaniu do marki i
przekonaniu, że nasze produkty zaspokajają najwyższe wymagania dotyczące
systemów dozoru wizyjnego. Cały nasz program jest tak skonstruowany, by
zapewnić partnerom maksymalne wsparcie. Axis, jako pionier i twórca rozwiązań
do nadzoru IP oraz światowy lider na rynku systemów wizyjnych, ma
doświadczenie, którym może się dzielić z partnerami podczas szkoleń, ale także
udostępniając gotowe narzędzia wspierające sprzedaż i marketing. Wszystkie te
inicjatywy dają integratorom systemów i resellerom znaczącą przewagę
konkurencyjną, która przekłada się też na ich sukces.

 

CRN Polska Kto zajmuje się dystrybucją produktów Axisa w
Polsce?

Agata Majkucińska Mamy czterech dystrybutorów, są to:
Anixter, Tech Data (TDAzlan), Videor i Arpol. Z ostatnią z wymienionych firm
współpracujemy od sierpnia 2010 r., m.in. z powodu 19-
-proc. wzrostu sprzedaży, odnotowanego przez Axisa w II kwartale 2010 w
regionie EMEA, w stosunku do wyników z analogicznego okresu roku 2009, ale
także ze względu na profil działalności tego przedsiębiorstwa i jego renomę.

Arpol funkcjonuje na rynku zabezpieczeń od 1993 r. i wyrobił
sobie opinię solidnego partnera handlowego, a właśnie z takimi firmami chcemy
współpracować. Specjalizuje się w dystrybucji elektronicznych systemów ochrony
mienia. W ofercie ma przede wszystkim rozwiązania przeznaczone do obiektów
wymagających szczególnej ochrony, w przypadku których podstawowym kryterium
wyboru jest jakość i niezawodność urządzeń, ich parametry techniczne i
możliwość integracji różnych systemów.

 

CRN Polska Czy nadzieje pokładane w polskim rynku nie okażą
się płonne?

Agata Majkucińska Ostatni raport wykazał, że przychody Axisa
i jego udziały w światowym rynku nieustannie rosną. Tylko w I półroczu 2010
sprzedaż netto wyniosła 1,3 mld koron szwedzkich, z czego w II kwartale – 678
mln. Zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 168 mln koron szwedzkich. Bardzo dobre
wyniki na koniec II kwartału zaowocowały wzrostem na poziomie 6 proc. w
stosunku do zanotowanych w I kwartale 2010 r. Szczególnie wysoka była sprzedaż,
w porównaniu z osiągniętą w tym samym okresie poprzedniego roku, w Ameryce
Północnej i Południowej (25-proc. wzrost) oraz Azji (56-proc.), stopa wzrostu w
regionie EMEA wyniosła 19 proc.

Dostrzegamy też coraz większe zmiany w Polsce. Być może nie
następują tak szybko jak w Europie Zachodniej, nie świadczy to jednak, że ich
nie ma, ponieważ nieprzerwanie obserwujemy wzrost zainteresowania rozwiązaniami
IP.

 

CRN Polska Według najnowszego raportu Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Polska należy już do państw wysoko
rozwiniętych. Czy to oznacza, że rynek w naszym kraju, zwłaszcza IT, jest już
dojrzały?

Agata Majkucińska Z pewnością obecnie zdecydowanie bliżej
nam do rynku IT Europy Zachodniej niż kiedyś, jednak polski rynek ma też swoją
specyfikę i to widać w wielu obszarach, również w sektorze monitoringu IP.

Nadzór wizyjny jest ciągle dziedziną, z którą stereotypowo
wiąże się firmy działające w branży security, mające korzenie w instalowaniu
systemów CCTV. Postrzeganie tej kwestii zmieniło się na lepsze. Można było to
zauważyć np. podczas  targów Securex
2010, które cieszyły się ogromną popularnością, znacznie wyższą niż
zorganizowane przed dwoma laty. A to też świadczy o rosnącym zainteresowaniu
najnowszymi rozwiązaniami. Wśród odwiedzających było wielu przedstawicieli firm
z sektora IT, które dostrzegają ogromny potencjał rynku, a ponadto – mając
doświadczenia w zakresie infrastruktury sieci i integracji systemów – stają się
automatycznie wartościowym partnerem do realizacji dużych i ciekawych
projektów.

 

CRN Polska Sądząc po wynikach Axisa, producentowi udało się
wyjść z recesji obronną ręką. Jaki był pomysł firmy na przetrwanie ciężkich
czasów?

Agata Majkucińska Dla Axisa czas kryzysu był okresem
inwestycji i to zdecydowanie odróżnia nas od konkurencji. W 2009 r.
rozpoczęliśmy pracę z dwoma kolejnymi dystrybutorami w Polsce, a w 2010 – z
jeszcze jednym. Nieprzerwanie zwiększamy grono partnerów. Inwestujemy w
szkolenia, warsztaty, promujemy wiedzę o najlepszych rozwiązaniach. Teraz,
kiedy widzimy oznaki wzrostu, wszystkie te działania już procentują, pozwalając
nam umacniać się na pozycji lidera rynku.

 

CRN Polska Jaka jest dalsza strategia firmy i jej plany na
przyszłość?

Agata Majkucińska Inwestujemy, rozwijamy się i umacniamy.
Czujemy odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa, i chcemy ją udźwignąć wraz z
naszymi zaufanymi partnerami handlowymi. Dlatego z pewnością będziemy zachęcać
kolejne firmy w Polsce i na świecie, by dołączały do naszego programu
partnerskiego. Planujemy następne warsztaty i szkolenia. Nie ustajemy we
wprowadzaniu innowacji, dlatego także rok 2011 będzie bez wątpienia obfitował w
premiery produktów sygnowanych naszą marką.