Krakowska spółka od lat wyznacza standardy w segmencie dystrybucji z wartością dodaną. Przykłada przy tym szczególnie dużą wagę do właściwych relacji pomiędzy dystrybutorem a partnerami.

Dzięki realizacji autorskiego modelu VAD, Veracomp stał się partnerem biznesowym oraz doradcą integratorów na wymagającym rynku IT w Polsce i za granicą. Dystrybutor skutecznie pomaga partnerom rozwijać ich biznes w niszach rynkowych, wykorzystując do tego celu między innymi udaną koncepcję modeli biznesowych.

Przypomnijmy, że strategię VAD spółka zaczęła realizować w 1996 r. Z tego względu rok później utworzyła Multioffice, który przejął sprzedaż mniej zaawansowanych produktów. W 2000 r. rozpoczęło działalność Centrum Szkoleniowe Compendium, które osiągnęło silną pozycję w swoim segmencie rynku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Veracomp od 10 lat prowadzi działania we wszystkich liczących się krajach naszego regionu.