Mocną stroną Fujitsu jest dostarczanie systemów zarządzania infrastrukturą IT, centrami danych i świadczenie usług konsultacji technicznych.

Ważnym krokiem na drodze rozwoju polskiego oddziału Fujitsu Technology Solutions było uruchomienie w 2009 r. Łódź Global Delivery Center, które świadczy usługi wsparcia klientom korporacyjnym.

Plan firmy zakłada sukcesywny wzrost miejsc pracy w ciągu 3 lat, w związku z przewidywanym dużym zapotrzebowaniem na usługi.

Docenić należy wdrażaną od kilku kwartałów zmianę strategii polegającą na zacieśnianiu współpracy z partnerami. Polski oddział firmy będzie koncentrował się na wdrażaniu całościowych rozwiązań IT w połączeniu z usługami. Stara się wyróżnić w segmencie konsumenckim, stawiając nie na ilość sprzedanych produktów, lecz na jakość.

Fujitsu zamierza umacniać się nie tylko na rynku produktów serwerów i storage. Powalczy także o rynek rozwiązań cloud.