Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-07-14 15:03

Przedsiębiorcy, wychodźcie przed szereg!

Same dotacje unijne nie podniosą poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Więcej, finansowanie ze środków UE, prowadzone w taki sposób jak obecnie, może go obniżać. Zdaniem prelegentów kongresu na innowacyjność gospodarki wpływa wiele czynników, np. świadomość obywatelska, klimat inwestycyjny, współpraca naukowców i przedsiębiorców, formy finansowania biznesu i badań, tworzone prawo, a nade wszystko gotowość do podnoszenia konkurencyjności firmy.

go global polska agencja rozwoju przedsiębiorczości przedsiębiorstwa uniwersytet im adama mickiewicza