IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Wacław Iszkowski | Dodano: 2023-05-15 08:15

WANTED: kadry teleinformatyczne

Według UE powinniśmy mieć około 2 mln specjalistów teleinformatyki w roku 2030. Powstaje zasadne pytanie skąd ich mamy wziąć, gdy roczna „produkcja” na polskich uczelniach wynosi obecnie 11 tys. informatyków i co roku się zmniejsza…

informatycy teleinformatycy Wacław Iszkowski