Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2010-11-04 14:21

Syndyk Techmeksu: fałszowano dane

Syndyk masy upadłości Techmeksu ujawniła raporty finansowe za ostatnie kwartały. Wyniki są fatalne – na dzień 30 czerwca 2010 r. spółka miała ponad 194 mln zł długu. W 2009 r. strata netto wyniosła 207 mln zł, czyli 7 razy więcej niż podawał zarząd. Syndyk zarzuca władzom spółki posługiwanie się zafałszowanymi danymi.

syndyk techmex wyniki finansowe