IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2015-06-05 23:27

Komputronik: podsumowanie trzech kwartałów

Spółka opublikowała skorygowany skonsolidowany raport obejmujący 3 kwartały roku obrachunkowego (1 kwietnia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.). W tym okresie uzyskała 1,67 mld zł przychodów, o 33,9 proc. więcej niż rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 18,4 mln zł (-11,7 proc.).

Komputronik raport sprawozdanie