IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Tech Data | Dodano: 2020-06-01 08:05

Nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy w chmurze

Tech Data rozszerzyła swoją platformę chmurową dla partnerów Cloud Solution Provider (CSP) o usługę Tech Data Secure Score, świadczoną z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Secure Score. Narzędzie zapewnia ocenę aktualnego poziomu zabezpieczeń infrastruktury IT klientów i podniesienie go dzięki automatycznemu zastosowaniu najlepszych praktyk.

cloud solution provider secure score Tech Data