IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Jakubik | Dodano: 2016-06-29 06:15

Serwery: w kierunku specjalizacji

Wśród użytkowników serwerów panuje przekonanie, że urządzenia te spowszedniały na tyle, iż kupuje się je „z półki”, a związana z nimi wartość dodana płynie jedynie z wielofunkcyjnego oprogramowania do zarządzania. Natomiast producenci wprowadzają do oferty wiele serwerów specjalistycznych, dzięki którym temu rynkowi wciąż warto się przyglądać.

rynek serwerów serwery specjalizacja
Autor: Rafał Janus | Dodano: 2014-12-22 09:00

Meandry rynku serwerów

Po kilku latach spadkowych analitycy odnotowali pierwszy wzrost przychodów na rynku serwerów. Coraz więcej urządzeń będzie jednak trafiać do dużych centrów danych bezpośrednio od producentów.

rynek serwerów serwery