IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2016-11-21 18:28

Simple: public „wisienką”

Integrator, któremu wyraźnie pogorszyły się wyniki, ma dosyć czekania na ożywienie na rynku zamówień publicznych. Zapowiada, że postara się o większą sprzedaż przedsiębiorstwom.

rafał wronowski simple