Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Ireneusz Dąbrowski | Dodano: 2021-03-26 08:15

(Epi)demia, media, idem

Jakiż to symptomatyczny (można by rzec: freudowski) zbieg okoliczności, że z liter słowa „media” można złożyć inne słowo: demia. To przekształcenie słowotwórcze greckiego demos, czyli lud, dodatkowo wyposażonego w przedrostki „epi” i „pan”, stało się od roku najpowszechniej używanym, na całym zresztą świecie, desygnatem opisu stanu naszego zdrowia.

covid-19 epidemia Ireneusz Dąbrowski podatek reklamowy